Hopp til hovedteksten
Toktkart for toktene i 1992, 1993 og 1994
Slik ble toktene i 1993 (gult) 1993 (rødt) og 1994 (grønt) gjennomført. Nesten 20 år senere er det nå tid for gjenta undersøkelsene av radioaktiv forurensing.
Utskriftsvennlig versjon

Undersøker radioaktiv forurensning i Karahavet

Fjorder på østsiden av Novaja Zemlja ble brukt som dumpingplass for radioaktivt avfall helt frem til begynnelsen av 1990-tallet. Neste uke starter et felles norsk-russisk tokt som skal undersøke radioaktiv forurensning i områdene og sjekke tilstanden til de dumpede gjenstandene.

Det skal tas prøver av sjøvann, bunnsedimenter, fisk, tang og bunndyr i dumpeområdene. I tillegg vil de dumpede gjenstandene bli studert med undervannskamera for å vurdere den fysiske tilstanden med tanke på eventuell heving. Det knytter seg særlig interesse til atomubåten K-27. Den har to reaktorer med brukt uranbrensel om bord og ble dumpet på 30 meters dyp i Stepovogobukta i 1981.

- Det er knyttet størst spenning til undersøkelser av de dumpete gjenstandene og havbunnen i umiddelbar nærhet til disse.  Men blant annet for norsk fiskerinæring er det også viktig å kartlegge de generelle forurensningsnivåene i et havområde som ligger nært opp til Barentshavet, sier Hilde Elise Heldal ved Havforskningsinstituttet.

Sammen med Bjørn Lind fra Statens strålevern leder hun gjennomføringen av de norske undersøkelsene.

Tidligere undersøkelser

På begynnelsen av nittitallet ble det gjennomført til sammen tre norsk-russiske tokt til disse dumpestedene.

Det siste felles norsk-russiske toktet i området fant sted i 1994. Konklusjonene da var at den radioaktive forurensningen i området var lav, men at det var risiko for fremtidige lekkasjer fra de dumpede objektene. Siden den gang har det ikke vært gjennomført tokt med norske deltakere til disse områdene, men Russland har gjennomført egne undersøkelser.

Deltakere på toktet

Fra Norge vil det være deltakere fra Statens strålevern, Havforskningsinstituttet, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Institutt for energiteknikk (IFE). Russland har deltakere fra Det føderale byrå for hydrometeorologi og miljø-overvåking Roshydromet, Kurtsjatov-instituttet og forskningssenteret Juzmorgeologia. FNs internasjonale atomenergibyrå, IAEA, deltar med en observatør.

Toktet starter opp i Kirkenes i slutten av august 2012 og vil ha ca. en måneds varighet.

Toktet skal gjennomføres hovedsaklig i Stepovogobukta på østsiden av Novaja Zemlja.