Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - August

Publisert: 31.08.2012 - Oppdatert: 04.09.2012

Lovende funn av torskeyngel

Økosystemtokt i Barentshavet høsten 2012:

”G.O. Sars” startet sine undersøkelser langs Troms og Finnmark og har gått østover i den norske økonomiske sonen. Hittil har vi gjort lovende funn av torskeyngel vest i Barentshavet.

Publisert: 31.08.2012 - Oppdatert: 04.09.2012
Tråleren Palmeirinhas

Toktdagbok fra Angola

Nå er FF Dr. Fridtjof Nansen på tokt utenfor Angola. Her skal vi kartlegge de pelagiske fiskeforekomstene, dvs. estimere mengde og utbredelse av sardinella og hestmakrell. Om bord er det 10 forskere og teknikere fra Angola. 

Publisert: 29.08.2012
Toktlederne på Ivan Petrov

Forventer ny kunnskap om radioaktivt avfall

- Vi regner med et vellykket tokt, sa avdelingsdirektør Yuri Peshkov ved det russiske miljøovervåkingsbyrået Roshydromet. Sammen med representanter fra Statens strålevern og Havforskningsinstituttet forklarte han på pressemøte i Kirkenes i går bakgrunnen for og forventningene til det felles norsk-russiske toktet som skal undersøke radioaktiv forurensning i Karahavet.
 

Publisert: 28.08.2012 - Oppdatert: 29.05.2013
Ann Merete Hjelset

Lavere fruktbarhet hos kongekrabben

Ny doktograd: Kongekrabben har blitt mindre fruktbar i løpet av den siste tiårsperioden, viser en doktorgradsavhandling ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø. Den reduserte fruktbarheten kan komme av intensivt fiske på store hannkrabber eller redusert mattilgang. Tittelen på doktorgraden er: "Female life-history parameters in the introduced red king crab (Paralithodes camtschaticus, Tilesius 1815) in the Barents Sea: a study of temporal and spatial variation in three Norwegian fjords."

Publisert: 27.08.2012 - Oppdatert: 21.09.2012

Havforskerne drar lenger nord og øst enn tidligere

Havforskerne drar lenger nord og øst enn tidligere under årets økosystemtokt.
– Det er fordi isen trekker seg tilbake. Da må vi følge etter, sier toktkoordinator Lis Lindal Jørgensen.

Publisert: 23.08.2012 - Oppdatert: 24.08.2012
Makrellfangst i Norskehavet

Makrellen breier seg i Norskehavet

Forskarar frå Noreg, Færøyane og Island har kome med eit bestandsestimat for makrell basert på trålfangstar i Norskehavet. Det er på 5,1 millionar tonn, men på grunn av mangelfull dekning i einskilde område reknar forskarane med at bestanden er underestimert.

Publisert: 23.08.2012 - Oppdatert: 27.08.2012
Toktkart for toktene i 1992, 1993 og 1994

Undersøker radioaktiv forurensning i Karahavet

Fjorder på østsiden av Novaja Zemlja ble brukt som dumpingplass for radioaktivt avfall helt frem til begynnelsen av 1990-tallet. Neste uke starter et felles norsk-russisk tokt som skal undersøke radioaktiv forurensning i områdene og sjekke tilstanden til de dumpede gjenstandene.

Publisert: 22.08.2012 - Oppdatert: 27.08.2012
Laks

Rømt laks forandrer villaksen

Rømt oppdrettslaks påvirker villaksens genetiske sammensetning og den geografiske bestandsstrukturen. Samtidig er det ikke en direkte sammenheng mellom hvor mye rømt oppdrettslaks det er i en elv og hvor stor den genetiske påvirkningen på villaksen blir.

Publisert: 21.08.2012
Kart over Barentshavet sørøst

Viktige marine ressurser i Barentshavet sørøst

Olje- og energidepartementet lager en konsekvensutredning for halvparten av den norske delen av det tidligere omstridte området i Barentshavet — også kalt Barentshavet sørøst. I en underlagsrapport til dette arbeidet påpeker Havforskningsinstituttet at området er viktig for sentrale fiskebestander som lodde, torsk, hyse og sild.

Publisert: 16.08.2012 - Oppdatert: 22.08.2012
Asmund_Bjordal_lite.jpg

Fiskerisatsing utgjør en miniandel av norsk u-hjelp

Fiskeri utgjorde i sin tid 100 prosent av norsk utviklingshjelp. I dag er andelen nede i en halv prosent, men det er heldigvis lyspunkter i sikte, sier Åsmund Bjordal.

Publisert: 08.08.2012
Skolest

Uvanlig fangst ble uvanlig middag

81 år gamle Torvald Andreasen har fisket hele sitt liv. Men på en fisketur sør for Glesvær i Sund kommune tirsdag, dro han opp noe han aldri har sett før. Forsker Rupert Wienerreuter ved Havforskningsinstituttet kunne derimot raskt konstantere at dette var en skolest.