Hopp til hovedteksten
Hiver_fisk_i_karet_nett.jpg
Det var fin størrelse på skreien som blei tatt under prøvehalet utenfor Skrova. (Foto: Gunnar Sætra)
Utskriftsvennlig versjon

Tett med skrei helt til Lødingen

– Våre målinger viser at det står skrei helt til Kanstadfjorden i Lødingen, sier havforsker Erik Berg.
I år har han strukket skreitoktet lenger øst enn tidligere.

Berg forteller at det var gode registreringer på ekkoloddene om bord i ”Johan Hjort” hele vegen fra Skrova til Kanstadfjorden.
– Vanligvis går ikke toktene lenger øst enn Skrova, men i år har valgt å gå videre østover, blant annet for å finne ut hvor langt øst vi kan finne betydelige mengder skrei, forteller Berg.

Fisk_pa_dekk_nett.jpg

Et prøvehal med trålen viste at fisken står ganske tett i Lofoten (Foto: Gunnar Sætra)

Første gang

– Det er første gang vi har gått så langt øst så lenge jeg har leda dette toktet, sier Berg. Det har han gjort sia 2004.

– Vanligvis går vi ikke lenger øst enn Skrova, men i år står skreien slik at var nyttig å strekke toktet i forhold til tidligere, sier Berg.
Ennå gjenstår registreringene i mesteparten av innsida av Lofoten, og i går fortsatte toktet fra Svolvær og vestover.

Fra_labben_nett.jpg

Hildegunn Mjanger og Harald Senneset tar prøver av torsk. De blir blant annet brukt til å bestemme fiskens alder og kondisjon, om det er kysttorsk eller skrei osv. (Foto: Gunnar Sætra)

Gode registreringer

Skreitoktet starta i Tromsø 16. mars og det har vært gjort gode registreringer av skrei hele vegen.
– Vi har sett mye skrei både utenfor Senja og utenfor Vesterålen. De beste registreringene har vi gjort i området ved Værøy og Røst, og nå har vi altså sett at det står mye skrei på innsida av Lofoten og at den står nær land. Det er også fin størrelse på fisken, det viser blant annet trålhalene vi har gjort, sier Berg.
Skreitoktet avsluttes søndag 8. april.

Flaten_ved_Svolver_nett.jpg

Det gode skreiinnsiget lokker både yrkes- og fritidsfiskere på sjøen. (Foto: Gunnar Sætra)


 

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)