Hopp til hovedteksten
Forskere om bord i Dr. Fridtjof Nansen
Store datainnsamlinger og miljø- og ressursundersøkelser med "Dr. Fridtjof Nansen" er kjerneaktiviteter i Nansen-prosjektet.       
Utskriftsvennlig versjon

Historien om en bistandssuksess

”The EAF-Nansen Project”, der Havforskningsinstituttet er en sentral aktør, er en suksesshistorie om bistandsarbeid.      

FAO – FNs matvareprogram velger, på bakgrunn av en rekke strenge kriterier, ut sine mest vellykkede bistandsprosjekter. For å gjøre seg fortjent til tittelen “FAO Success Story” må prosjektet dokumentere en positiv, målbar effekt både lokalt og regionalt. I tillegg blir det lagt stor vekt på kvaliteter som bærekraft, kompetansefremming og overføringsverdi.

Nansen-prosjektet

Havforskningsinstituttet drifter fartøyet og har ansvaret for de vitenskaplige resultatene i Nansen-prosjektet, Norad/UD står for finansieringen, mens FAO sørger for avtaler med ulike land. De siste årene er prosjektet blitt mer økosystemorientert, og i 2009 skiftet det navn til ”The EAF-Nansen project”. Åsmund Bjordal leder Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid (CDCF) på Havforskningsinstituttet. Han opplever at prosjektets status som suksesshistorie også er en viktig anerkjennelse av Havforskningsinstituttet.

– Mange forskere og sjøfolk fra Havforskningsinstituttet har bidratt til Nansen-prosjektet opp gjennom årene. I tillegg har godt samarbeid med UD/Norad og FAO vært helt avgjørende for suksessen, sier han.

Deler kunnskap og kompetanse

Norsk u-hjelpspolitikk har tidvis vært utsatt for sterk kritikk. Åsmund Bjordal minner om at det også finnes vellykkede bistandsprosjekter. Han forteller at fiskeribistanden generelt kan vise til gode resultater – noe som også ble bekreftet av en uavhengig evaluering i 2008.

– Norge har rike fiskeritradisjoner, og vi har kommet langt når det gjelder god forvaltning av fiskeriene. Med vår kunnskap og kompetanse kan vi bidra til en mer bærekraftig høsting også i andre land, sier Bjordal.  

Viktig med nytt fartøy

F/F ”Dr. Fridtjof Nansen” har vært sentral i Nansen-prosjektet. Fartøyet er snart 20 år gammelt. Bjordal understreker at et nytt fartøy er helt avgjørende for videreføringen av prosjektet.

– Nansen-prosjektet vil fremdeles fokusere på ressursovervåking, men i framtida vil virksomheten dreie mer mot forskning på globale problemstillinger som klimaendringer, havforsuring og bevaring av biodiversitet. Skal vi klare å møte disse utfordringene er vi helt avhengig av et moderne forskningsfartøy. Uten en ny båt vil Nansen-prosjektet sannsynligvis bli faset ut fra 2015, sier Bjordal.

Rederiavdelingen og Fiskerifaglig senter bidrar til en rapport om behovet for ny båt. Rapporten oversendes Utenriksdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet innen 15. juni.     

EAF-Nansen Project

• EAF står for Ecosystem Approach to Fisheries.

• Prosjektet skal styrke den marine kunnskapsbasen i utviklingsland og bistå med innføringen av økosystembasert tilnærming i fiskeriene.

• Havforskningsinstituttet, Norad og FAO – FNs matvareprogram samarbeider om prosjektet., som har pågått siden 1975.

• Det blir administrert fra FAOs hovedkvarter i Roma.

• Forskningsfartøyet F/F “Dr. Fridtjof Nansen” står for de fleste økosystemtoktene i regi av prosjektet.

Les mer

CDCF