Hopp til hovedteksten
Plattform
Utskriftsvennlig versjon

65 prosjekter om oljevirksomhetens konsekvenser

Norges forskningsråd presenterer nå resultatene fra 65 prosjekter om konsekvensene av petroleumsaktivitet til havs som er gjennomført de siste ti årene. Havforskningsinstituttet har ledet ti av forskningsprosjektene.
 

- Rapporten vil være et viktig bidrag for å forstå hvordan offshorevirksomheten påvirker havmiljøet, sier Jarle Klungsøyr.

Han er leder av faggruppe marin miljøkvalitet ved Havforskningen og er en av tre forfattere av rapporten Forskningsrådet nå har publisert. Rapporten er en oppsummering av prosjektene PROOF og PROOFNY som har pågått fra 2002 til 2011.

- Instituttet har lagt spesiell vekt på studier av effekter av produsert vann på torsk. Resultatene har vist at en rekke stoffer i produsert vann kan gi ulike negative biologiske effekter på torsken i fortynninger av produsert vann ned til 0,1-1%. Dette er konsentrasjoner som er avgrenset til nærsonen ved utslippspunktene for produsert vann, sier Klungsøyr. 

Andre prosjekter det har vært arbeidet med er studier av effekter av olje på sild og torsk, forbedring av modellverktøy for risikoanalyse knyttet til utslipp av olje i Barentshavet og effekter av boreutslipp på svamper.
 
Forskningsrådet forventer at den tverrfaglige innsikt om oljevirksomhetens konsekvenser som kommer frem i rapporten vil gi viktige bidrag til debatten om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og i Barentsregionen.