Hopp til hovedteksten
Elever fra Nordkjosbotn videregående
Elevene fra Nordkjosbotn videregående skole var fornøyd etter at de hadde fått lære mer om havforsuring ved Framsenteret i Tromsø.
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Utrolig bra og veldig lærerikt

– Dette var utrolig bra! Jeg lærte masse, sier Mari Guttormsen.
– Det samme gjorde jeg. Det var kjempeinteressant, sier Vilde Gjærum.
De to elevene fra Nordkjosbotn videregående skole likte med andre ord ”forestillinga” de fikk se om havforsuring. Den er utarbeidet etter initiativ fra det såkalte havforsuringsflaggskipet i Framsenteret.

Dramaturgiske grep

Gjennom ei blanding faglig innhold og dramaturgiske grep formidla Kriss Rokkan Iversen og Kjersti Eline Tønnessen Busch hvordan sjøvannet blir surere og hvilke konsekvenser det kan få for livet i havet. Elevene fikk kjennskap til de kjemiske reaksjonene som oppstår når havet tar opp CO2 fra atmosfæren, innføring i hvordan ulike arter med kalkskall er bygd opp og hvordan de kan bli påvirka når havet blir surere.
Etterpå oppsummerte elevene det hele med at det både var spennende og lærerikt.
– Framføringa varte i halvannen time, og elevene var engasjert hele tida. Det er godt gjort, sier biologilærer Anne Siig Meen ved Nordkjosbotn skole.

Økosystem i lego

Elevene fikk i oppgave å bygge økosystem i Lego. Her viser Kjersti Eline Tønnesen Busch fram et av elevarbeidene.

Foto: Gunnar Sætra

Hånd i hånd

Forsker Maria Fossheim ved Havforskningsinstituttet leder havforsuringsflaggskipet. Hun sier at forskninga på effekter av havforsuring er i startgropa.
– Vi ønsker at forskning og formidling skal gå hånd i hånd. Derfor skal vi informere omverdenen om forskninga vår allerede mens den er i startfasen. Elever i den videregående skolen er ei av mange viktige målgrupper. Derfor har vi tatt initiativet til den lett dramatiserte framstillinga som blir vist i Tromsø i disse dager, og vi legger opp til at den skal brukes videre, både i den videregående skolen og i forbindelse med ulike arrangementer, sier Fossheim.

Kjempespennende

Selve opplegget er utarbeidet av Kriss Rokkan Iversen og Kjersti Eline Tønnesen Busch i forsknings-, formidlings- og rådgivningsfirmaet Salt. Begge har doktorgrad i marinbiologi, og de er svært begeistra for oppdraget fra havforsuringsflaggskipet.
– Dette er kjempespennende. Det er noe nytt at det satses på forskningsformidling på denne måten. Tenk å få formidle problemstillingene forskerne står overfor samtidig som forskninga pågår! Det er som at en drøm har gått i oppfyllelse, sier Rokkan Iversen.

Havforsuring og økosystemer i nordlige farvann

  • “Havforsuring og økosystemer i nordlige farvann” er ett av fem flaggskip i Framsenteret. Flaggskipet skal studere og skaffe til veie kunnskap om hvilke følger surere sjøvann vil ha på livet i havet.
  • Denne uka gjennomføres det et stort arbeidsmøte om havforsuring i Tromsø. Der møtes eksperter på havforsuring kolleger som er eksperter på forsuring i ferskvann.
  • Hensikten med arbeidsmøtet er å overføre kunnskap fra dem som kan mye om effekter av forsuring i ferskvann til dem som er i startgropa med å forske på effekter av havforsuring.
  • Flaggskipet ”Havforsuring og økosystemer i nordlige farvann” ledes av Havforskningsinstituttet.

Les mer: