Hopp til hovedteksten
Carsten Hvingel
Carsten Hvingel fra Havforskningsinstituttet blir formann for vitenskapsrådet i NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization).
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Leder vitenskapsråd i NAFO

Carsten Hvingel fra Havforskningsinstituttet overtar fra september 2011 som leder for Scientific Council i NAFO. Han blir dermed den øverste ansvarlige for fiskerirådgivningen på 21 ulike fiske- og skalldyrbestander med tilhørende økosystemer i Nordvest Atlanteren. Han ble valgt da NAFO nylig holdt sitt årlige møte 19 - 23 september i Halifax, Canada.

- Havforskningsinstituttet er, med sin faglige tyngde innenfor rådgivning på fiskeri og marine økosystemer, en naturlig leverandør av ekspertise til en slik oppgave. Vi har samtidig en sterk tradisjon for å skille vitenskap og politikk. Dette er viktige egenskaper når råd skal formuleres i fora med deltakere fra 12 ulike land med ulike fiskeriinteresser, sier Hvingel som i tillegg kan vise til 15 års erfaring med forskjellige rådgivningsoppgaver og tillitsverv innen NAFO.

NAFO er en fiskeriforvaltningsorganisasjon

NAFO er søsterorganisasjonen til ICES på den andre siden av Atlanteren, og Scientific Council i NAFO svarer til ACOM i ICES, som leverer rådgivning til forvaltning av de fleste fiskeriene i f.eks. norsk farvann.  NAFO Scientific Council gir forvaltningsråd til kyststatene i Nordvest- Atlanteren (f.eks. Grønland), men er dog primært opptatt av rådgivning til NAFOs Fiskerikommisjon som forvalter fisket i det internasjonale farvannet i området (Flemish Cap og Grand Banks).  NAFO organiserer 12 av landene som har fiskeriinteresser i Nordvest- Atlanteren. Canada og EU er de tyngste aktørene. Reke, torsk, uer og blåkveite er blant de viktigste fiskeriressursene.

Norske fiskeinteresser

Norge har i de senere årene i hovedsak drevet rekefiske i Nordvest-Atlanteren. Men har også fiskerettigheter på andre arter som torsk og blåkveite. Etter at flere fiskebestander har ligget på et lavmål i en årrekke, er tingene nå i ferd med å endre seg. Spesielt er torskebestanden ved Flemish Cap tar seg opp. Og med en fornuftig forvaltning, kan Norge i den nærmeste fremtid øke sitt nåværende fiske betydelig, sier Hvingel.