Hopp til hovedteksten
Illustrasjonsbilde tråling med "Håkon Mosby"
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Kvoteråd for kolmule nær tidoblet

Anbefalt kolmulekvote for inneværende år er 40 100 tonn. Det internasjonale råd for havforskning (ICES) kommer nå med kvoteråd for bestandene makrell, sild, kolmule og taggmakrell for neste år. Her er kolmulerådet økt til 391 000 tonn. 

Dermed er kvoterådet for denne bestanden tilbake omtrent på nivået fra 2009 og 2010.

- Kvoterådet for kolmule går betydelig opp. Bestanden er fortsatt minkende, men årets beregninger justerer bestanden betydelig opp sammenliknet med beregningene i fjor, forklarer forsker Asgeir Aglen som er Norges representant i ICES.

Hovedårsaken til denne økningen er i følge Aglen at toktet som skulle kartlegge kolmulebestanden i 2010 hadde en dårlig dekning. I mangel på bedre informasjon, ble imidlertid dette toktet tatt med i bestandsberegningene i fjor.  Resultatene fra et tilfredsstillende tokt i år førte til at en så bort fra 2010-toktet, og bestanden ble dermed oppjustert.

For norsk vårgytende sild reduseres kvoterådet med 16 prosent for neste år i forhold til det som ble gitt for 2011. 

Forskerne slår fast at makrellbestanden er stor, men er bekymret over at det fiskes for mye av den. For makrellen har det ikke vært noen avtalt kvote inneværende år. Summen av de nasjonale kvotene er 959 000 tonn. Rådet for 2012 er en makrellkvote på rundt 600 000 tonn.

Kvoterådet for vestlig taggmakrell er maksimalt 211 000 tonn, en liten nedgang i forhold til inneværende år.