Hopp til hovedteksten
Illustrasjonsfoto:
Haneskjell (Chlamys islandicus) og medusahode (Gorgonacephalus) er eksempler på arter i bunnfaunaen i finnmarksfjordene..
Foto: Lis Lindahl Jørgensen
Utskriftsvennlig versjon

Kritisk til lav verdisetting av naturen

Basert på metodikk hentet fra Statens vegvesen har Kvalsund kommune i Finnmark laget en konsekvensutredning for gruvedrift i Nussir og Ulveryggen. Havforskningsinstituttet stiller spørsmål ved om metodikken er egnet for fjordeponier og er kritisk til den lave verdivurderingen av ressurser og natur i sjøen.

”Det er på mange måter utført en meget grundig vurdering av miljøkonsekvensene av dette omsøkte tiltaket, og konsekvensutredningen viser tydelig at et fjorddeponi vil representere en alvorlig forurensing av fjorden. Men det er foruroligende at konsekvensutredningen nedskriver verdien av marin natur og marine ressurser og på den måten kommer frem til at alvorlig forurensing får liten konsekvens”, heter det i høringsuttalelsen.

Fjorddeponiet som er utredet vil innebære at to millioner tonn gruveavfall med høyt innhold av tungmetaller, særlig kobber, dumpes i fjorden årlig over en periode på 15 år – i første omgang.