Hopp til hovedteksten
Snøkrabbe ved Svalbard
Denne snøkrabba ble tatt på 320 meters dyp øst for Svalbard (78 grader nordlig bredde og 27 grader østlig lengde)
Foto: Jan H. Sundet
Utskriftsvennlig versjon

Fant snøkrabbe ved Svalbard

For første gang har det krøpet snøkrabbe inn i teinene havforskerne har satt ved Svalbard.
– Tidligere er det tatt ei snøkrabbe i dette området. Den ble tatt som bifangst i annet fiske, sier seniorforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet.

Denne gangen dreier det seg også om ei enslig krabbe. Den ble tatt på 320 meters djup øst for Svalbard (78o nordlig bredde og 27o østlig lengde).
– Dette er med på å bekrefte at snøkrabba er i ferd med å etablere seg i Svalbardsonen, sier Sundet.

Krabbeteiner

Krabba blei tatt i teiner som var satt ut fra forskningsskipet ”Helmer Hanssen”

Foto: Jan H. Sundet

Flere

Sundet sier det er vanlig at man kun finner enkelteksemplarer i utkanten av utbredelsesområdet. Han regner med at det etter hvert vil bli tatt flere snøkrabber, både når forskerne er på tokt og i forbindelse med ordinært fiske.
– Dette er en ny art som er i ferd med å invadere disse farvannene, men det ser ut til at snøkrabbebestanden ikke vokser like eksplosivt som kongekrabbebestanden gjorde i sin tid ved norskekysten, sier han.

Frykter for verneområde

Store deler av havområdene ved Svalbard er verna ut til tolv nautiske mil. Sundet sier disse verneområdene kan bli påvirka dersom snøkrabbebestanden blir stor i området.
– Blant annet må vi regne med store endringer i dyrelivet på havbunnen, sier han.

Utbredelse Snøkrabbe

Snøkrabba har etablert seg i Barentshavet. Foreløpig er det uklart hvordan den har kommet dit. (Ill: Trude Hauge Thangstad)

Øst i Barentshavet

Tidligere observasjoner viser at snøkrabba har etablert seg i de østlige delene av Barentshavet, både i norsk og russisk sone.
– Vi er usikre på hvordan den har kommet dit. Den kan enten ha kommet med ballastvann, eller den kan ha vandra inn i Barentshavet fra Beaufort-havet, sier han.
Til vanlig er snøkrabba utbredt i Stillehavet fra Japan til Beringstredet, og i Atlanterhavet fra Cape Cod til de arktiske farvannene langs Vest-Grønland.

Fakta om snøkrabbe

Latinsk navn: Chionoecetes opilio
Familie: Majidae
Naturlig utbredelse: Det nordvestlige Atlanterhavet. Finnes også i et stort område i det nordlige Stillehavet
Maks skallbredde: Varierer fra område til område. Hann: 58 og 165 mm. Hunn: mellom 50 og 100 mm
Levetid: Opptil 15 år
Føde: Bunndyr som krepsdyr, muslinger og slangestjerner
Særtrekk: Hannen utgjør den kommersielle delen av bestanden. På grunn av naturlig nedbryting av skallet er den kun tilgjengelig for fiske i 3-4 år etter siste skallskifte.

Snøkrabbe