Hopp til hovedteksten
Brosme på korallrev
Denne brosmen ble filmet på et korallrev på sokkelen nord for Røstbanken.
Foto: MAREANO
Utskriftsvennlig versjon

Blant korallrev og oppkommer

Toktdagbok: Det er et stort mangfold av arter og naturtyper som avdekkes etter hvert som nye lokaliteter undersøkes på MAREANOs høsttokt. Så langt er 58 lokaliteter på dybder mellom 150 og 2460 m dyp undersøkt. Noen av høydepunktene har vært en spennende ravine øverst i skråningen utenfor kontinentalsokkelen med sjeldent dyreliv og bakteriematter og flere nye korallrev.

Igjen har vi sett at bankområdene og områdene nær sokkelkanten er svært artsrike. Nedover i dypet avtar mangfoldet av store dyr som er synlig på video.

De nye korallrevene nord på Røstbanken ble ikke funnet på slump, men identifisert på multistrålekartet før toktet. Revet som vi filmet ligger nær tre andre rev, alle med en størrelse på 100 til 200 m i lengste retning. I samme område er det også rundt 12 strukturer som er mindre enn 100 m i diameter. Disse er sannsynligvis også korallrev.

Flere rev har nå blitt identifisert fra tolking av formasjoner på kart. Det er likevel ikke gitt at alle er levende og intakte. Derfor er det viktig at utvalgte rev undersøkes for å avgjøre hvilken status de har. Døde korallskjelletter ble observert på to andre lokaliteter, det ene av disse så ut til å være knust av bunntråling.

På rundt 800 m dyp i en liten ravine øverst i kontinentalsokkelskråningen fant vi en ”eng” av rørbyggende mark, svarte sedimenter og hvite bakteriematter. De rørbyggende markene kan være skjeggbærere (Siboglinidae, tidligere kaldt Pogonophora). De kalles skjeggbærere på norsk fordi de har tentakler rundt munnen. De fleste skjeggbærere får energien sin fra kjemosyntetiserende bakterier som er i kroppen til marken. Skjeggbærere finner man ofte på varme kilder på dypt vann, på råtnende hvalkadavere i dypet og på metan-oppkommer.

Det er mye som skal noteres når videokameraet svever bortover bunnen. I tillegg til at to personer sitter foran datamaskiner og monitorer, sitter det ytterligere to observatører og følger nøye med på skjermene. Senere på kontoret analyseres videoene i mer detalj. Da har man tid til å telle alle individene og kan fryse bildene slik at artsbestemmelsene blir riktige.

Den 19. september kom journalist og filmfotograf fra NRK om bord. De var med oss i fire dager til de ble satt i land på Røst. Forhåpentligvis lager de et spennende innslag på Ut i naturen, som vil bli sendt den 18. oktober, mens ”G. O. Sars” seiler inn mot Tromsø.

Hilsen Pål Buhl-Mortensen, Kjell Gunnar Bakkeplass, Valerie Bellec, Sarah Bobbe, Sigrid Elvenes, Kirsti Børve Eriksen, Gjertrud Jensen, Silje Kristin Jensen, Hannu Koponen, Ragni Olssøn og Andrey Voronkov om bord på "G.O. Sars"