Hopp til hovedteksten
hummer
Utskriftsvennlig versjon

Store uoffisielle hummerlandinger

Det er en betydelig underrapportering i hummerfisket i Østfold og Vestfold, viser nye tal fra Havforskningsinstituttet. Offisielle landinger representerer rett under 10 prosent av de totale landingene av hummer i de to fylkene.

Bergninger viser at 73 prosent av hummeren i Østfold og Vestfold ble fanget av fritidsfiskere. De har ikke rapporteringsplikt såfremt fangsten ikke selges. Av den totale kommersielle hummerfangsten (tatt av yrkesfiskere) rapporteres kun 36 prosent inn til Skagerrakfisk. Tallene kommer fra feltundersøkelser som ble gjennomført under hummerfisket i 2010.

Som på Sørlandet

– Vi observerer samme trend som vi fant på Sørlandet i 2008: Fritidsfiskerne står for størstedelen av ladningene. Yrkesfiskerne rapporterer kun en liten andel av hummerne de får, sier forsker Alf Ring Kleiven, som har gjennomført kartleggingen på Sørlandet og i Østfold og Vestfold.  

Alf_KLeiven_imr.jpg

 For å beregne total fangst av hummer i Østfold og Vestfold gjennomførte Alf RIng Kleiven feltundersøkelser under hummerfisket i 2010. Bildet er fra samme undersøkelse på Sørlandet i 2008.

Utfordrende rådgivning

Forvaltningen ønsker å bygge opp igjen hummerbestanden i Skagerrak. Når oversikten over fisketrykket og landingene – både i det kommersielle fisket og i fritidsfisket – er så dårlig, er det utfordrende å gi presise faglige råd til forvaltningen, påpeker Alf Ring Kleiven.

Han anbefaler at det bør være et minstekrav at yrkesfiskerne registrerer seg for å delta i hummerfisket. I tillegg bør det vurderes om også fritidsfiskere skal registrere seg for fisket.

– En slik ordning vil legge til rette for å beregne nasjonalt årlig uttak under hummerfisket, sier Ring Kleiven.

Stor verdi

Med en markedsverdi på 254,45 kroner per kilo hummer (Skagerrakfisk 2011) har de totale fangstene i Østfold og Vestfold en markedsverdi på rundt 15,9 millioner kroner. Yrkesfiskernes totale fangster (sum av rapportert og urapportert) er beregnet til å ha en verdi på 4,3 millioner kroner.

 

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, bl.a. i Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Europeisk hummer