Hopp til hovedteksten
Øyepål
Utskriftsvennlig versjon

Råd for fiske på augepål

Øyepål i Nordsjøen slit med stor dødelegheit og dårleg rekruttering. For neste år er det gjeve  råd om nullfangst av bestanden. 
 

ICES, det internasjonale råd for Havforsking, har kome med sitt kvoterådråd for øyepål.

– Øyepål er ein sentral næringsart i økosystemet. Derfor er det viktig at vi tek vare på eksisterande bestand, seier forskar Else Torstensen frå Havforskingsinstituttet.  

Råd i to omgangar

Rådet gjeld for første halvår av 2012. Rådet for andre halvår kjem i juni 2012.

For andre halvdel av inneverande år vart det gjeve eit kvoteråd på 6 000 tonn øyepål. For første halvdel var rådet nullfangst. 
 

Fakta om øyepål

Latinsk navn: Trisopterus esmarkii
Andre norske navn: Augnepål, øyepale
Familie: Gadidae
Gyte- og leveområde: Nordlige del av Nordsjøen
Føde: Krepsdyr, raudåte, krill og pilormer
Levetid: Blir sjelden over 3 år
Maks størrelse: Sjelden over 20 cm og 0,1 kg
Særtrekk: En av våre minste, men mest tallrike torskefisk

Øyepål

Les heile rådet: