Hopp til hovedteksten
Tore Nepstad og dr. Boris F. Prischepa.
Administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet Tore Nepstad (t.v.) og direktør dr. Boris F. Prischepa (t.h.) fra det russiske havforskningsinstituttet PINRO.
Foto: Beate Hoddevik Sunnset
Utskriftsvennlig versjon

Godt samarbeid

Norge og Russland har i mange år samarbeidet om både forskning og forvaltning av ressursene i de nordlige havområdene. Som en del av dette samarbeidet, har direktøren ved det russiske havforskningsinstituttet PINRO, dr. Boris F. Prischepa, besøkt Havforskningen.

- Vi er veldig glade for å få dr. Prischepa på besøk, det understreker det gode samarbeidet som er mellom våre to forskningsinstitutt. Slike uformelle møter som dette er med på å legge grunnlaget både for en positiv utvikling av det samarbeidet vi alt har og for mer samarbeid i årene framover, sier administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad.

- Samarbeidet mellom PINRO og Havforskningsinstituttet har en lang historie. I dagens møte har vi snakket om flere sider ved samarbeidet, og det er en god mulighet til å ta opp nye spørsmål og tema for mulig samarbeid fremover, sier dr. Boris F. Prischepa.

Direktørene vektlegger at slike uformelle møter er viktige for samarbeidet, det gir begge parter en mulighet til å oppdatere seg på hverandres forskning og til å ta opp nye spørsmål og problemstillinger. Et av de nye områdene det kan være aktuelt å samarbeide om, er forskning på pukkellaks. Denne arten har fått en mer vestlig utbredelse enn den har hatt tidligere, og det kan dermed bli naturlig å samarbeide mer om den. Også spørsmål rundt global oppvarming og klima kan bli et større samarbeidsområde framover. I tillegg har de også hatt de første innledende samtalene om fiskeriforhandlingene til neste år.