Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 30.05.2011
Tore Nepstad

Tautrekking om vitenskap

Havforskningsdirektør Tore Nepstad meiner forskningsverdenen står foran ei tautrekking om vitenskapen. Den foregår mellom ulike interessegrupper som ønsker å definere hva bærekraft er for noe.

Publisert: 26.05.2011 - Oppdatert: 27.05.2011
Knoelhval

Sjøpattedyrrapporten på engelsk

Rapporten Sjøens pattedyr gir eit oversyn over dei ulike sjøpattedyrartane, utviklingstrekk, fangsthistorikk og forvaltinga i dag. No er rapporten omsett til engelsk under namnet Marine Mammals.

Publisert: 26.05.2011
IMG_1104.jpg

Oljeaktivitet i Nordsjøen skader fisk

Fisk i nærheten av oljeinstallasjoner i Nordsjøen får i seg oljekomponenter som fører til negativ påvirkning på leveren, viser en studie som forskere ved Havforskningsinstituttet har bidratt til.

Publisert: 25.05.2011 - Oppdatert: 27.05.2011
kveitelarve

Uventa og viktig funn av kveitelarver

Dei fire kveitelarvene som hamna i håven under eit torskelarvetokt i Nordland tilhøyrer ein eksklusiv klubb. Til tross for at kveita er utbreidd på begge sider av Nord-Atlanteren er berre 59 kveitelarver funnen på verdsbasis tidlegare.

Publisert: 24.05.2011 - Oppdatert: 26.05.2011
Sild

Silda gyter på Mørefeltene

Mørefeltene har vært sildas viktigste gyteområde i år, og lite sild har vært å finne i de sørligste gyteområdene ved Karmøy, Egersund og Siragrunnen. Det er økende konkurranse om maten i Norskehavet, der silda feiter seg opp for å makte gytevandringen, og det kan forklare hvorfor så lite sild har kommet seg lenger sør enn Mørefeltene.    

Publisert: 23.05.2011
laks i oppdrett

Genetiske markører avslører oppdrettslaks

Ved hjelp av  genetiske markører kan vi avdekke det genetiske innslaget av oppdrettslaks i ungfiskbestanden i elvene og hos tilbakevandrende gytefisk. I tillegg må datagrunnlaget fra elvene forbedres dersom en vil estimere andel rømt oppdrettslaks i gytebestandene.

Publisert: 23.05.2011 - Oppdatert: 29.06.2011
Grønland - østkysten

USA trekkes nordover

Kronikk i Morgenbladet 20.05.11: Arktisk råd blir stadig viktigere som politisk verksted for nordområdene.  Da utenriksministerne i de åtte medlemslandene i Arktisk Råd møttes i Nuuk på Grønland i forrige uke, deltok for første gang en amerikansk utenriksminister.

Publisert: 19.05.2011
CTD

Temperatur – mot normalt?

Større transport av arktisk vann inn i Norskehavet medførte kaldere vann i de vestlige områdene i år sammenlignet med i fjor. I de sørvestlige områdene er det opptil 1,5 grader kaldere vann i 100 meters dyp sammenlignet med i fjor.
 

Publisert: 16.05.2011
Planktonprøve

Calanus finmarchicus – hovedrolleinnehaveren i Norskehavets økosystem

Etter en lang tur vestover til grensen for Islands økonomiske sone, er vi nå på vei østover og innover den norske sokkelen mot Vesterålen. Økosystemtoktet i Norskehavet er årets viktigste tokt for å følge produksjonen av Calanus finmarchicus; raudåta på norsk.

Publisert: 13.05.2011
Tobis

Foreslår å øke tobiskovoten

I tillegg til tobiskvoten på 60 000 tonn som alt er satt av i norsk økonomisk sone, foreslår Havforskningsinstituttet at det kan fiskes ytterligere 30 000 tonn tobis i år.

Publisert: 13.05.2011
Jan_Mayen_Barentshavet.jpg

Meir kunnskap

 - Det er gledeleg, seier administrerande direktør Tore Nepstad. Han siktar til at Regjeringa i revidert nasjonalbudsjett set av midlar til å henta inn meir kunnskap knytt til arbeidet med Forvaltingsplan Barentshavet og Lofoten.

Publisert: 10.05.2011
Laks

Lakseråd frå ICES

Det internasjonale råd for havforsking (ICES) har levert sitt råd for forvalting av laksebestandane i Atlanteren. Laksen som kjem inn til norskekysten etter ein vinter i sjøen har ikkje full reproduksjonsevne, medan den som har vore der fleire vintrar i sjøen vil ha full reproduksjonsevne i 2011 og 2012. Prognosen tilseier at også den laksen vil ha redusert produksjonsevne i 2013 og 2014.

Publisert: 06.05.2011
Uflekket storsil

Blant uflekket storsil og andre tobis

Tobistoktet 2011: Havsil dominerer totalt blant tobisartene i våre trålfangster, men av og til fanger vi også både storsil og småsil. Overraskelsen var stor da trålen kom opp med seks store tobisindivider, alle omtrent 30 cm lange, som ikke tilhørte noen av disse artene.

Publisert: 06.05.2011 - Oppdatert: 20.05.2011
Øyerogn

Gode resultat med steril oppdrettslaks

Nye resultater viser at økt tilsetning av fosfor i fôret kan hindre utvikling av deformiteter hos steril oppdrettslaks. Bruk av slik fisk kan løse problemet med at rømt oppdrettslaks gyter sammen med villfisk og dermed kan påvirke villfisken genetisk. Den sterile fisken vokser godt, men har mer deformiteter og tåler dårligere høye vanntemperaturer enn vanlig laks.

Publisert: 05.05.2011
Prøvetaking NVG-sild

Kolmule fra A til Å

Et av hovedformålene med økosystemtoktet er å gi bestandsmål for ungfisk av kolmule. I et overflatehal natt til 1. mai fanget vi kolmule sammen med sild og makrell. Det var både ung og eldre kolmule i denne fangsten.

Publisert: 04.05.2011
Oppdrettsanlegg

Bærekraftig fôr – hva betyr det?

I løpet av få år vil det sannsynligvis være mulig å produsere laks basert på nesten bare vegetabilske fôrvarer. Det er ingen selvfølge at det gir en mer bærekraftig produksjon. For å produsere vegetabilske råvarer til dagens produksjon vil en trenge et areal tilsvarende ca. 70 % av Norges dyrkede areal. I miljømessig sammenheng er det bedre å bruke godt forvaltede marine ressurser til å fôre opp laks. For ytterligere vekst i næringen må vi imidlertid også utnytte vegetabilsk råstoff.

Publisert: 03.05.2011 - Oppdatert: 05.05.2011
CatchMeter_fish_logo_pos_time_depth.jpg

CRISP åpner tråldørene

Det har vært hektiske oppstart noen måneder allerede, men torsdag skjer den offisielle åpningen av CRISP – Norges første SFI på fiskeriteknologi. 
– Dette senteret befester Bergens posisjon som den marine hovedstaden i landet, sier Tore Nepstad, administrerende direktør på Havforskningsinstituttet.   

Publisert: 02.05.2011 - Oppdatert: 03.05.2011
Ørestein hos blåkveite

Forskerne ”forlenger” levetida til blåkveita

Blåkveita lever lenger enn det havforskerne har gått ut fra tidligere.
– Nye former for aldersbestemmelse har vist at blåkveita blir eldre enn det vi har gått ut fra tidligere, sier havforsker Ole Thomas Albert. Albert leder WKARGH, arbeidsgruppa som Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har satt ned for å gå gjennom rutinene for aldersbestemming av blåkveite. I gruppa er det stor enighet om at aldersfastsettelsen på blåkveita må revurderes.

Publisert: 02.05.2011
Sild, makrell og laks

Med ekkolodd og håv

Under økosytemtoktet måles temperatur og mengden plankton og pelagisk fisk i Norskehavet. Til å hjelpe seg har forskerne alt fra avansert akustisk utstyr til en enkel planktonhåv.