Hopp til hovedteksten
Øyerogn
Utskriftsvennlig versjon

Gode resultat med steril oppdrettslaks

Nye resultater viser at økt tilsetning av fosfor i fôret kan hindre utvikling av deformiteter hos steril oppdrettslaks. Bruk av slik fisk kan løse problemet med at rømt oppdrettslaks gyter sammen med villfisk og dermed kan påvirke villfisken genetisk. Den sterile fisken vokser godt, men har mer deformiteter og tåler dårligere høye vanntemperaturer enn vanlig laks.

Forskere ved Havforskningsinstituttet har arbeidet med problemstillinger rundt bruk av steril oppdrettsfisk i flere år, og har gjort flere forsøk med steril oppdrettslaks. Ved forskningsstasjonen i Matre er det bl.a. produsert flere generasjoner med steril oppdrettslaks.

- Den eneste metoden som er akseptert og kan brukes kommersielt for å gjøre oppdrettlaks steril, er såkalt triploidisering. For å produsere slik fisk utsettes lakseeggene for høyt trykk rett etter befruktning. Trykket gjør at en del av morfiskens arvemateriale, som normalt skilles ut, forblir i egget, forteller forsker Per Gunnar Fjelldal.

Fosfor reduserer deformiteter

Forsøkene viser at metoden med triploidisering gjør fisken steril, og veksten er omtrent lik ubehandlet fisk. På den negative siden kommer noen problemer med dyrevelferd som forskerne håper skal kunne løses.

- Den triploide fisken utvikler mer deformiteter enn vanlig oppdrettslaks, i tillegg tåler den høy vanntemperatur og lavt oksygennivå dårligere enn vanlig fisk. Økt forekomst av deformiteter er observert både i ryggraden og i underkjeven hos triploid fisk, men helt nye resultater viser at dersom fôret tilsettes ekstra fosfor så forhindrer det at triploid fisk utvikler deformiteter, forteller Fjelldal.

Selv om fosfor kan redusere mengden deformiteter hos triploid fisk, vil høyt innhold av fosfor i fiskefôr øke utslipp av fosfor fra oppdrettsanlegg.  Dette kan gi miljømessige negative effekter, som oppblomstring av ulike alger.

- Det er mulig at det holder å gi triploid laks ekstra fosfor bare under startfôring og ikke helt til smoltstadiet slik som vi gjorde i vårt forsøk. I denne perioden er fiskebiomassen lav, og fôrforbruket deretter, men dette må testes i videre studier, sier Fjelldal.

Trenger mer kunnskap

For å avgjøre om det er velferdsmessig tilrådelig å innføre triploid laks i kommersielt oppdrett trengs det mer kunnskap om hvilke temperaturer, oksygennivå og fisketetthet som er optimalt for den triploide laksen. I tillegg må ernæringsbehovet for god helse (for å forhindre deformasjoner og katarakt) samt sykdomstoleranse og mottaklighet for parasitter som lakselus undersøkes nærmere.

Forsøkene

Forsøkene om økt tilsetning av fosfor i fôret er gjort av Havforskningsinstituttet i samarbeid med NIFES og EWOS Innovation.

Effekten triploidisering har på produksjonsegenskaper (vekst, dødelighet etc.) i intensivt oppdrett undersøkes i et pågående storskala forsøk hvor triploid laks sammenliknes med vanlig (diploid) laks gjennom hele livssyklusen. Marine Harvest Norge (MHN) og Havforskningsinstituttet samarbeider om forsøket som startet i oktober 2008 ved MHNs stamfiskstasjon i Tveitevågen på Askøy.

Fakta om steril oppdrettsfisk

  • Hindrer at rømt oppdrettsfisk sprer genene sine til villfisk.
  • Laks og torsk kan gjøres steril v.h.a. triploidisering, d.v.s. at fiskeeggene utsettes for trykk som gjør at de beholder en ekstra del av arvematerialet fra morfisken, noe som igjen medfører at den blir steril.
  • Triploid fisk er ikke genmodifisert. Triploider forekommer også naturlig blant laksefisk, men er naturlig nok sjeldne.
Steril oppdrettsfisk

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett