Hopp til hovedteksten
Havedderkoppen Cilunculus battenae
Havedderkoppen Cilunculus battenae.
Utskriftsvennlig versjon

Ny havedderkopp i norsk farvann

Havedderkoppen Cilunculus battenae ble nylig registrert i norsk økonomiske sone (NØS) for første gang da bunnprøver fra MAREANO-toktene i perioden 2007-2009 ble analysert. Det er til nå registrert 21 ulike arter havedderkopper i prøvene, to av disse er bare registrert i NØS noen få ganger tidligere.

Ett eksemplar av nykommeren Cilunculus battenae ble funnet på 388 m dyp utenfor Nord-Norge. Den er tidligere observert kun to steder, ved Wyville-Thompson ryggen (mellom Færøyene og Shetland) og ved Kapp Verde-skråningen (Vest-Afrika), på 690 og 1160 m dyp. Funnet i norsk sone er det til nå nordligste funnet av arten. Den ble første gang beskrevet så sent som i 1993, noe som kan skyldes at det er en liten art som er lett å overse.

- Havedderkopper, særlig artene som lever på dypt vann, er en lite kjent dyregruppe. Derfor fokuserer vi nå på å studere artssammensetningen og den geografiske fordelingen av havedderkopper som er funnet i MAREANO-prøvene, forteller forsker Arne Hassel ved Havforskningsinstituttet og marinbiolog Halldis Ringvold fra Akvaplan-Niva as.

Havedderkopper

Systematisk er det noe uenighet angående plasseringen av havedderkoppene, men de har lenge blitt regnet som et leddyr (Arthropoda) som hører til gruppen Pycnogonida. De har forholdsvis lange bein og liten kropp. Til forskjell fra edderkopper på land har de for eksempel indre organ i beina (tarm og reproduksjonsorgan). De er marine, og finnes i alle hav og ved begge polene. Pycnogonida betyr ”med mange knær”, og henspeiler på de mange segmentene beina er satt sammen av. Havedderkopper har fire par gangbein, og kan variere mye i beinvidde og kroppslengde. En middels stor havedderkopp kan oppnå en beinvidde på 5-7 cm mens de aller største artene, som Colossendeis colossea, kan ha en beinvidde på 70 cm. Den største arten som er funnet i Norge kan ha en beinvidde på 25 cm.

Videre arbeid

- I samarbeid med en engelsk ekspert på havedderkopper er vi nå ferdige med å identifisere artene som er funnet på MAREANO-toktene fra 2007-2009, forteller forskerne.

Nå skal de undersøke om det er noen sammenheng mellom utbredelse av havedderkopper og for eksempel temperatur, dyp og bunnforhold.

- Vi ønsker også å se på utbredelse av arter i sammenheng med naturtypene funnet i MAREANO-undersøkelsene, sier de to forskerne.

Flere bilder av havedderkopper:

Les mer om havedderkopper.

Fakta om havedderkopper

Latinsk navn: Pycnogonida (klasse)
Størrelse på arter i våre farvann: Kroppslengde inklusive snabel 2 mm-50 mm. Beinvidde opp til 25 cm.
Levetid: Ikke kjent
Leveområde: Finnes i alle hav
Føde: For det meste rovdyr, typisk lever de på/av sjøroser, hydroider, mosdyr, svamp, snegl.
Særtrekk: Marine leddyr med 4 par bein. Snabel (munn), sakseklør, palper og eggbein er typiske trekk for gruppen.

Havedderkopper

Om MAREANO

Kontaktpersoner

Halldis Ringvold (ekstern)
marinbiolog
02348