Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juni

Publisert: 29.06.2011
Måleapparat

Held auge med havforsuringa

Med nytt teknisk materiell, konkrete forsøk og overvaking trappar Havforskingsinstituttet opp forskinga på havforsuring.      
 

Publisert: 24.06.2011
Få kongekrabber

Fritt fiske har redusert spredninga av kongekrabbe

– Alt tyder på at det frie fisket og desimeringsfisket etter kongekrabbe vest for Nordkapp har hatt god effekt for å redusere spredninga vestover, sier seniorforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet. Et nylig avslutta tokt ga bare 16 krabber i teinene.

Publisert: 20.06.2011
Knut E. Jørstad

Godt i gang med hummerkonferanse

For første gang er den store hummerkonferansen International Conference and Workshop on Lobster Biology and Mangement (ICWL) lagt til Bergen.

Publisert: 16.06.2011
Crisp1C.jpg

Første tokt i CRISP-regi

CRISP (Senter for miljøvennlig fangstteknologi) ble stiftet 5. mai. Allerede nå er det første toktet gjennomført, med svært gode resultater.

Publisert: 14.06.2011 - Oppdatert: 05.08.2011
Lakselus

Mye lakselus

Årets første resultater fra overvåkingen av lakselus langs norskekysten indikerer høyt infeksjonspress fra lakselus nord i Ryfylke, i midtre og indre deler av Hardangerfjorden, og ytterst i Sognefjorden og Trondheimsfjorden. Særlig sjøørreten er hardt rammet.

Publisert: 14.06.2011
GOS1.jpg

”G.O. Sars” på Discovery Channel

Klokken 22 torsdag 16. juni viser Discovery Channel et timelangt program med forskningsfartøyet ”G.O. Sars” i hovedrollen. Episoden er en del av serien ”Mektige Skip”.

Publisert: 10.06.2011 - Oppdatert: 15.09.2011
Havedderkoppen Cilunculus battenae

Ny havedderkopp i norsk farvann

Havedderkoppen Cilunculus battenae ble nylig registrert i norsk økonomiske sone (NØS) for første gang da bunnprøver fra MAREANO-toktene i perioden 2007-2009 ble analysert. Det er til nå registrert 21 ulike arter havedderkopper i prøvene, to av disse er bare registrert i NØS noen få ganger tidligere.

Publisert: 10.06.2011 - Oppdatert: 15.06.2011
Undring i fjæra

Undring i fjæra

Det har vært noen uvanlige skoledager for klasse 8Ef og 8K ved Sandgotna ungdomsskole i Loddefjord. Hele denne uken har de nemlig fått prøve seg som havforskere.

Publisert: 09.06.2011
Hyse

Grøderikt i Barentshavet – høgare torske- og hysekvoter

Årets kvoteråd speglar dei store mengdene torsk og hyse i Barentshavet. Det er nærare 40 år sidan det sist var eit så stort hysefiske som rådet på 318 00 tonn legg opp til for neste år: I 1973 vart det fiska 322 000 tonn hyse – 4000 tonn meir enn det ICES foreslår for neste års kvote.

Publisert: 06.06.2011
Hav m is.jpg

Klima og fisk: Hva skjer i Barentshavet?

Kronikk i Nordlys 31.05.2011: Klimaforholdene i havet påvirker fiskebestandene. Et varmere hav kan bl.a. gi større vekst, mere mat og endre fiskebestandenes leveområder. For Barentshavets del har en spurt om dette kan få viktige fiskebestander til å flytte seg nord- og østover, noe som kan berøre eiendomsforholdene til ressursene. Det er lite som tyder på at noe slikt er på gang - på kort sikt.

Publisert: 01.06.2011 - Oppdatert: 03.06.2011
Lakselus paa fisk

Hvordan overvåke lakselus

En kombinasjon av telling i oppdrettsanlegg, et tilstrekkelig antall overvåkningsbur og direkte overvåking på vill laksefisk, helst med trål (laksesmolt) og garn/ruse (sjøørret og sjørøye), er den beste måten å overvåke infeksjonspresset på vill laksefisk langs norskekysten.

Publisert: 03.06.2011 - Oppdatert: 06.06.2011
Sild

Foreslår økt kvote for nordsjøsild

Til tross for at nordsjøsilda har hatt ni år med dårlig rekruttering, er gytebestanden i god form. ICES kvoteanbefaling er på 230 000 tonn – 30 000 tonn over fjorårets kvote.    
 

Publisert: 01.06.2011
Sild, Libas,2.8.06, trål (10).jpg

Framgang for silda

Under årets økosystemtokt i Norskehavet ble det funnet gode forekomster av sild, blant annet i norsk sone. – Et foreløpig estimat viser mer sild enn vi fant på samme tid i fjor, sier forsker Erling Kåre Stenevik fra Havforskningsinstituttet.