Hopp til hovedteksten
Få kongekrabber
Få krabber: Havforskningsinstituttet har gjennomført tokt mellom Måsøy i Finnmark og Vanna i Troms. I de 200 teinene var det kun 16 krabber. (Ill. foto)
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Fritt fiske har redusert spredninga av kongekrabbe

– Alt tyder på at det frie fisket og desimeringsfisket etter kongekrabbe vest for Nordkapp har hatt god effekt for å redusere spredninga vestover, sier seniorforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet. Et nylig avslutta tokt ga bare 16 krabber i teinene.

Toktet blei gjennomført i området mellom Måsøy i Vest-Finnmark og Vanna i Nord-Troms

200 teiner

I alt blei det satt ut rundt 200 teiner på 70 ulike stasjoner, og til sammen blei det tatt 16 krabber. Dette er første gang Havforskninga gjennomfører en slik kartlegging vest for det kvoteregulerte området.
 – I utgangspunket forventa vi å få mer krabbe i disse ”nye” områdene, blant annet ut fra rapporter om bifangst av krabbe som vi har fått inn, sier Sundet.
 

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe