Hopp til hovedteksten
Crisp1C.jpg
Stillbilde fra videooverføringene som kunne følges live fra broen på tråleren.  
Utskriftsvennlig versjon

Første tokt i CRISP-regi

CRISP (Senter for miljøvennlig fangstteknologi) ble stiftet 5. mai. Allerede nå er det første toktet gjennomført, med svært gode resultater.

Fabrikktråleren ”Ramoen” har vært på tråltokt i Barentshavet med medlemmer fra flere CRISP-partnere om bord. Her testet de ut flere nyvinninger som er sentrale i senterets virksomhet.

For det første brukte de pelagisk trål (som ikke er i berøring med bunnen) til å fiske etter bunnfiskartene torsk og hyse. Da unngår man å bruke bunntrål som dras langs havbunnen.

Men minst like viktig er den langt bedre kontrollen med fisken som går inn i trålposen.

Crisp1B.jpg

Fiskeregistreringer i trålåpningen til flytetrålen med trålsonar i ekkoloddmodus. De krote strekene er enkeltfisk, den oransje sammenhengende streken i nedre kant av bilde er nedre kant på trålen.

Direktevideo fra trålposen

- På broen på ”Ramoen” kunne vi følge direkte på video den fisken som gikk inn i trålen. Det er første gang vi har kunnet sammenligne observasjonene fra sonaren som vanligvis er plassert i trålåpningen med livevideo mens vi tråler på et kommersielt fiskefartøy, sier toktleder Arill Engås ved Havforskningsinstituttet.

Han har hatt med seg på tokt produktutviklere fra Kongsberg Maritime A/S og Egersund Group A/S som også er partnere i CRISP.

crisp1A.jpg

Flytetrålen som ble brukt under det første CRISP-toktet fisket godt. 

Fjerner usikkerhet

Engås er veldig godt fornøyd med forsøkene.

- Usikkerheten om hvilke arter og anslag av hvilke størrelser som går inn i trålen, er nå borte. Kameraet ga ikke bare viktig informasjon om fisken, men også seleksjonsinnretningene fungerte som tiltenkt, sier Engås.

Under toktet ble det testet ut en innretning som kunne styres for å lede uønsket fisk ut av trålen. Ved å kombinere informasjonen fra kamera og styring av innretningen vil navigatøren i nær fremtid eksempelvis kunne bestemme hvilke mengder av fisk en ønsker skal gå bak i posen.