Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juli

Publisert: 29.07.2011
Makrellen_dominerer_langs_Norskekysten_fra_Stad_til_Lofoten.jpg

Makrellen fortsetter å dominere

Makrellen fortsetter å dominere i trålfangstene og på de akustiske registreringene med sonar og ekkolodd ved kysten og i åpne havområder fra Stad til Lofoten. Dette melder Leif Nøttestad på ekstraordinært makrelltokt med fiskefartøyet ”Libas”.

Publisert: 25.07.2011
storrelsesforskjell2.jpg

Makrell langs hele kysten

De siste årene har makrellen stått langt mot vest om sommeren. I år er det imidlertid makrell langs hele norskekysten.

Publisert: 08.07.2011
Makrell

Ekstra makrelltokt i Norskehavet

Havforskingsinstituttet har i dag fått ein ekstra forskingskvote på 700 tonn makrell. Kvoten skal brukast til å kartleggje utbreiinga av makrell i norsk sone i juli - august og til tokt for å merke makrell seinare på hausten.

Publisert: 08.07.2011
Ny utstilling i Akvariet

Svingere i gang i Akvariet

Utstillingen i Akvariet som viser hvordan ekkolodd brukes til å overvåke livet i havet er nå åpnet.

Publisert: 08.07.2011
Nettsidene til MEA

Søker status som Senter for fremragende forskning

Havforskningsinstituttet søker Norges Forskningsråd om status om Senter for fremragende forskning innen økosystemakustikk.

Publisert: 04.07.2011
ICZM 2011

Hvordan forvalte kystsonen?

Sommer er synonymt med sjø og båt for veldig mange nordmenn. Vi regner det som selvsagt at vi skal ha tilgang til kysten med rent vann og fisk som biter på kroken. Første uka i juli møtes mer enn 130 forskere fra 36 land i Arendal for å diskutere hvordan kystsonen bør forvaltes slik at også kommende generasjoner kan bruke den slik vi gjør.

Publisert: 01.07.2011 - Oppdatert: 01.08.2011
Slepping av torsk

Fisketuristane slepp ut att torsken

Ferske tal frå Havforskingsinstituttet viser at turistane som fiskar i Noreg slepp ut att ein stor del av fangsten. Om ein slik fang-og-slepp praksis er gunstig eller ikkje er avhengig av kor stor del av fisken som faktisk overlever turen opp av og attende til sjøen. 

Publisert: 01.07.2011
Sei

Foreslår lågare kvote for sei i Nordsjøen

ICES foreslår å redusera neste års seikvote i Nordsjøen. Kvoterådet er på 87 544 tonn –ein nedgang på nett over 15 000 tonn frå 2011-kvoten.