Hopp til hovedteksten
Makrellen_dominerer_langs_Norskekysten_fra_Stad_til_Lofoten.jpg
Makrell.
Foto: Leif Nøttestad
Utskriftsvennlig versjon

Makrellen fortsetter å dominere

Makrellen fortsetter å dominere i trålfangstene og på de akustiske registreringene med sonar og ekkolodd ved kysten og i åpne havområder fra Stad til Lofoten. Dette melder Leif Nøttestad på ekstraordinært makrelltokt med fiskefartøyet ”Libas”.

Første del av den vitenskapelige kartleggingen av makrellbestanden var langs Norskekysten fra Stad til indre del av Vestfjorden og Lofoten før kursen gikk ut mot 200 nautiske mil vest av Skomvær i perioden 18.-26. juli. Deretter satte ”Libas" kursen sørvestover for videre kartlegging av makrellen primært i norsk økonomisk sone (NØS), men også inn i internasjonalt farvann.

Toktleder Leif Nøttestad og toktdeltakerne melder om følgende hovedtrekk så langt i toktet:

Makrellfangstene har generelt vært små i det vestligste dekningsområdet, med høyere fangstrater østover mot kontinentalskråningen, sokkelen og kysten. Makrellen som vi får i trålhalene blir overraskende nok mindre jo lenger vest i Norskehavet vi kommer nå.

Vi har ennå ikke sett særlig til silda.

Kvalitative målinger indikerer små mengder dyreplankton sentralt i Norskehavet. Makrell med tilsynelatende lav kondisjon, tyder på at det kan være ugunstige beiteforhold for både makrellen og de andre store pelagiske fiskebestandene sentralt i dette store havområdet.

Det er kaldere i de øverste vannlagene nå sentralt i Norskehavet enn målt de siste årene.

Vi har ikke noen systematiske observasjoner av sjøfugl i åpent hav under dette toktet, men hovedinntrykket er likevel mindre sjøfugl sentralt i Norskehavet nå i sommer sammenlignet med tidligere års observasjoner.