Hopp til hovedteksten
ICZM 2011
Utskriftsvennlig versjon

Hvordan forvalte kystsonen?

Sommer er synonymt med sjø og båt for veldig mange nordmenn. Vi regner det som selvsagt at vi skal ha tilgang til kysten med rent vann og fisk som biter på kroken. Første uka i juli møtes mer enn 130 forskere fra 36 land i Arendal for å diskutere hvordan kystsonen bør forvaltes slik at også kommende generasjoner kan bruke den slik vi gjør.

Det er andre gang Havforskningsinstituttet er vertskap for en internasjonal konferanse med tittelen Helhetlig kystsoneforvaltning i Arendal. Over fire dager skal verdens fremste eksperter på området presentere og diskutere spørsmål knyttet til en bærekraftig bruk av kystområdene. En helhetlig kystsoneforvaltning er en ansvarlig og langsiktig forvaltning av arealer, miljø og liv som, basert på kunnskap, balanserer hensyn til verdiskaping, rekreasjon og vern.

Naturtyper og leveområder og organismene som lever der, er blant temaene på konferansen. Et annet tema er hvordan leveområder og organismer kan påvirkes av menneskelig aktivitet og presentasjon av mulige forvaltningsstrategier.

Øystein Djupedal, Fylkesmann i Aust-Agder, åpner konferansen på Tyholmen hotell mandag morgen. I løpet av de fire konferansedagene blir det presentert 63 foredrag og 45 postere. 

Les mer om konferansen:

ICZM 2011 (Obs:kun på engelsk)