Hopp til hovedteksten
bilde2.jpg
Georg Skaret (t.v.) og Bjørn Krafft tar prøver av vannmassene ved et isfjell som driver utenfor kysten av Sør-Orknøyene.
Foto: Alle: Bjørn Krafft
Utskriftsvennlig versjon

Norsk-kinesisk krillsamarbeid i Sørishavet

De neste fem årene skal norske havforskere samarbeide med kinesiske om å studere krill i Sørishavet. Prosjektet, som har fått navnet NorChiK, får gratis bruk av Aker BioMarines ”Saga Sea” fem dager årlig de neste fem årene. To forskere er allerede på vei sørover for å forberede fartøy og utstyr for det første toktet som starter i februar.

Tre norske båter fisket 120 000 tonn krill i Sørishavet i 2010. Av dette tok Saga Sea brorparten. I perioden 1999-2009 varierte krillfangstene mellom 100 000 og 150 000 tonn. I fjor var imidlertid den samlede fangsten oppe i 212 000 tonn fordelt på båter fra sju nasjoner. 
Det er ventet at Norge kommer til å høste enda mer av dette rekelignende krepsdyret i fremtiden.

- Derfor er det viktig at Norge er tilstede og bidrar til forskningen på denne arten. Vi var på tokt i Sørishavet med vårt eget forskningsfartøy ”G.O. Sars” i 2008, men det er langt å sende en båt rundt halve kloden. Derfor er det en grei løsning å kunne bruke ”Saga Sea” til å samle inn forskningsdata, sier Svein Iversen. Havforskeren er norsk reperesentant i vitenskapskomiteen til organisasjonen som forvalter de marine ressursene i Sørishavet, CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marin Living Resources).

Saga Sea

Saga Sea

Foto: Bjørn Krafft

Kina på banen

Det er forskerne Bjørn Krafft og Georg Skaret som skal gjennomføre toktet i februar. De har vært med ”Saga Sea” på krillfiske i Sørishavet før. Toktene med ”Saga Sea” de neste fem årene skal samle inn forskningsdata om krill samt pingviner og sel som lever av krill i området rundt South Orkeny Islands.
Etter hvert vil de norske forskerne få selskap kinesiske kolleger. Kina startet sitt krillfiske i Sørishavet i fjor og endte opp med en fangst på knappe 2000 tonn. Men landet har planer om å øke dette betraktelig.

- Vi har lang erfaring i samarbeid med kineserne fra ”Bei Dou” prosjektet, 1982-2005. Når nå Kina også tar mål av seg til å bli en krillfiskenasjon var det naturlig å innlede et samarbeid med dem, sier Svein Iversen.

Kart

Coronation Island (litt til høyre på kartet) er blant øyene på South Orkney Islands.

Foto: Google

Bedre krilloversikt

South Orkney Islands ligger i ett av de tre krillfiskeområdene i Sørishavet, men har bare i liten grad blitt undersøkt tidligere. I de to andre områdene har amerikanerene og britene jevnlige undersøkelser.

- Ved å inkludere området ved South Orkney Islands i undersøkelsene vil vi få bedre oversikt over dynamikken og utviklingen i krillmengde og -fordeling i dette havområdet. Dette vil være til uvurderlig hjelp for den framtidige forvaltningen av krillbestanden. I dag forvaltes bestanden basert på et ti år gammlet tokt som dekket hele fiskeriområdet. Dette var et stort internasjonalt tokt som det dessverre så lang ikke har vært mulig å gjenta, sier Iversen.