Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Januar

Publisert: 31.01.2011 - Oppdatert: 01.02.2011
Benjamin_Planque.jpg

– Økologiforskning kan gi nyttig beslutningsverktøy

Økosystemet i Barentshavet utsettes for nye påkjenninger, og nå skal ei gruppe forskere finne ut hvordan det påvirker de ulike artene som lever der. I neste omgang kan det gi politikere og andre nyttig beslutningsverktøy.

Publisert: 28.01.2011 - Oppdatert: 04.02.2011
Lakselus

Lakselusens genom blir tilgjengelig

Det åpnes nå for at sekvensdataene fra kartleggingen av lakselusgenomet skal kunne tas i bruk også av andre forskningsmiljø. Sekvensdataene er en viktig ressurs i arbeidet med å utvikle vaksiner og kjemiske avlusningsmidler.   

Publisert: 20.01.2011 - Oppdatert: 21.01.2011
Stortare

Fin stortare i Nord-Trøndelag

Mye storvokst og tett tarevegetasjon på undersøkte stasjoner i Nord-Trøndelag tyder på at tilstanden i taresamfunnene i disse områdene er meget god. Undersøkelsene ble gjort av Havforskningsinstituttet i forbindelse med at det ble gjennomført prøvehøsting av stortare i området høsten 2010.

Publisert: 20.01.2011 - Oppdatert: 21.01.2011
Sild i stim

Stimar mot ny kunnskap

Store fiskebestandar som sild og makrell lever i stimar. Å symja rundt tett i tett i store grupper er til fordel for fisken for å unngå fiendar, halda kursen under vandringar og finna føde. Korleis individa inne i ein stim justerer åtferda i høve til dei næraste naboane sine, og korleis dette fungerer som ein informasjonsbærar i stimen, har lenge fascinert forskarane.

Publisert: 18.01.2011 - Oppdatert: 19.01.2011
Nansenutstillingen

Begynte Nansen-året på Bryggen

De lange linjene ble trekt da Nansen-året ble markert i Bergen i går. Nansens mangslugne og markante forskerinnsats ble satt i relieff av moderne marin forskning.   

Publisert: 18.01.2011 - Oppdatert: 26.01.2011
CRISP1vc.jpg

Første møte for nytt forskningssenter

Like før jul ble Havforskningsinstituttet tildelt et forskningssenter som skal som skal utvikle teknologi for mer effektivt og miljøvennlig trål- og snurpenotfiske. Nylig var partnerne i det nye senteret, som har fått navnet CRISP, samlet til et første møte i Bergen.

Publisert: 14.01.2011 - Oppdatert: 18.01.2011
Kjesbu_portrett.jpg

Nansen og det marine Bergen

– Fridtjof Nansen var en inspirator i arbeidet for å skape større forståelse for de viktige sammenhengene i havet, sier Olav Kjesbu fra Havforskningsinstituttet. 
 

Publisert: 12.01.2011 - Oppdatert: 13.01.2011
Oppdrettsanlegg

Lus og rømming ødelegger

Mye lakselus og genetisk påvirkning fra rømt laks gjør bærekraftsituasjonen i deler av norsk oppdrettsnæring problematisk fra Rogaland til og med Troms. Det er derimot liten sannsynlighet for negativ regional påvirkning av næringssalter og organisk materiale.

Publisert: 12.01.2011 - Oppdatert: 13.01.2011

Prisdryss over Flødevigen

Forskar Anders Jelmert har fått årets formidlingspris frå Havforskingsinstituttet. I tillegg var to av tre nominerte til publikasjonsprisen òg frå Forskningsstasjonen Flødevigen, som kan notera seg også for dette trofeet. Esben Moland Olsen (m.fl) sitt arbeid om liv og død blant sørlandstorsken vart kåra til årets beste publikasjon.
 

Publisert: 10.01.2011 - Oppdatert: 06.04.2011
bilde2.jpg

Norsk-kinesisk krillsamarbeid i Sørishavet

De neste fem årene skal norske havforskere samarbeide med kinesiske om å studere krill i Sørishavet. Prosjektet, som har fått navnet NorChiK, får gratis bruk av Aker BioMarines ”Saga Sea” fem dager årlig de neste fem årene. To forskere er allerede på vei sørover for å forberede fartøy og utstyr for det første toktet som starter i februar.

Publisert: 10.01.2011 - Oppdatert: 23.03.2011
Oppdrettsanlegg

Risikorapport om oppdrettsnæringen

Rapporten ”Risikovurdering – miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett” presenteres torsdag 13. januar klokken 12.30. Rapporten er laget på bestilling fra Fiskeri- og kystdepartementet, og er en innledende risikovurdering av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett.

Publisert: 05.01.2011
Prisvinnere

Rådgjevingspris til loddeforskarar

Havforskingsinstituttet (HI) sin rådgjevingspris gjekk til forskarlaget som i meir enn 20 år har kome med tilråding om loddekvotar. Både fiskeriforvaltinga og –næringa oppfattar råda som truverdige.