Hopp til hovedteksten
Lakselus
Autofluorisert bilde av en lakselus sett nedefra.
Foto: Sussie Dalvin
Utskriftsvennlig versjon

Lakselusens genom blir tilgjengelig

Det åpnes nå for at sekvensdataene fra kartleggingen av lakselusgenomet skal kunne tas i bruk også av andre forskningsmiljø. Sekvensdataene er en viktig ressurs i arbeidet med å utvikle vaksiner og kjemiske avlusningsmidler.   

Lakselusens genom er sekvensert og foreløpige analyser er gjennomført. Bak prosjektet  står Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Max Planck Instituttet for Molekylær Genetikk, Uni Research, Marine Harvest og Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond. 

Partene har besluttet å gi anledning til at alle forskningsmiljø skal få søke i resultatene av de innledende analysene. Dermed vil alle aktuelle forskningsmiljø få tilgang til en viktig ressurs som vil lette fremtidig forskning.

Tilgangen til resultatene vil være belagt med noen restriksjoner for å sikre sekvenseringspartenes vitenskaplige interesser. For ytterligere informasjon om tilgang kontaktes prosjektleder Rasmus Skern-Mauritzen på Havforskningsinstiuttet. Se kontaktinfo i høyremargen. 

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus