Hopp til hovedteksten
Stortare
Foto: Henning Steen
Utskriftsvennlig versjon

Fin stortare i Nord-Trøndelag

Mye storvokst og tett tarevegetasjon på undersøkte stasjoner i Nord-Trøndelag tyder på at tilstanden i taresamfunnene i disse områdene er meget god. Undersøkelsene ble gjort av Havforskningsinstituttet i forbindelse med at det ble gjennomført prøvehøsting av stortare i området høsten 2010.

Selv om det ble observert klare spor etter tarehøstingen, viser resultatene at det totale uttaket av tare var moderat. I gjennomsnitt ble ca 2-3 % av den beregnede tarebestanden på prøvefeltene høstet.
 
- Det ble også observert mye småtare på høsteflatene, noe som er positiv med tanke på at tarevegetasjonen skal vokse opp igjen. Det ble ikke registrert reduksjon av fisk etter tarehøstingen, forteller Henning Steen som er prosjektansvarlig for overvåking av tare.

Kråkeboller kan utgjøre en trussel mot stortare, og har tidligere beitet ned tareskogen i Nord-Trøndelag. Etter høstens undersøkelser konstaterer forskerne at det for tiden bare er moderat med kråkeboller i de undersøkte områdene.

Undersøkelsene er gjort ved hjelp av undervannsvideo. I tillegg til undersøkelser i høstefeltene ble det gjennomført undersøkelser på referansestasjoner utenfor høstefeltene for å ha sammenligningsgrunnlag. I høstefeltene ble det også samlet inn prøver for å undersøke tareplanters størrelse, vekt og alder.

Fakta om stortare

Latinsk navn: Laminaria hyperborea
Familie: Laminariaceae
Maks størrelse: Ca. 3 m og ca. 4 kg
Levetid: Inntil 20 år
Leveområde: I strømrike kystområder på fjellbunn fra lavvannsgrensen og ned til ca. 30 m dyp.
Særtrekk: Består av et festeorgan og en stilkdel (som begge er flerårige), og et oppsplittet blad som nydannes hvert år.
Høsting: Høstes med med tindetrål på 2–20 meters dyp på kyststrekningen Rogaland–Nord-Trøndelag. Fylkene er delt inn i rullerende høstefelter, og det enkelte felt er åpent for taretråling hvert femte år (hvert fjerde år i Rogaland).

Stortare

Les mer

Les rapporten fra undersøkelsen: Undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag 2010 (Fisken og havet nr. 8/2010).