Hopp til hovedteksten
Nansenutstillingen
Torskeegg: Olav Kjesbus forskning på reproduksjon hos torsk er en av fire grunnpilarer som Nansens-utstillingen bygger på.    
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Begynte Nansen-året på Bryggen

De lange linjene ble trekt da Nansen-året ble markert i Bergen i går. Nansens mangslugne og markante forskerinnsats ble satt i relieff av moderne marin forskning.   

I år er det 150 år siden Nansen ble født, Universitetet i Oslo feirer 200-årsjubileum og 100 år er gått siden Roald Amundsen nådde Sydpolen. En tjuvstart på ”trippeljubileet” fant sted på Bryggens museum mandag denne uken.   

En nasjonal skatt

Norge har i dag et av verdens sterkeste marine forskningsmiljø her i Bergen, slo direktør Tore Nepstad på Havforskningsinstituttet fast. Han innledet miniseminaret som ble arrangert i forbindelse med åpningen av vandreutstillingen ”Arven etter Nansen – vitenskap ved verdens ende”. Nepstad var imidlertid rask med å understreke at det marine forskningsmiljøet er en nasjonal skatt, og pekte på at tett samarbeid både innenlands og internasjonalt er grunnleggende for videre utvikling innenfor dette feltet.

Administrerende direktør Tore Nepstad

Administrerende direktør Tore Nepstad.

Foto: Kjartan Mæstad

Nansen og dagens utfordringer

Blant innlederne var også Ole Petter Ottersen og Sigmund Grønmo, universitetsrektorer i henholdsvis Oslo og Bergen, ordfører Gunnar Bakke og Morten Ruud som er styreleder for Nansen-Amundsen-året. De belyste ulike sider ved Nansens store begavelse og knyttet innsatsen hans som forsker, polfarer og humanist opp mot utfordringene i dagens samfunn.

Et utvalg forskerer fra noen av de viktigste marine forskningsinstitusjonene i landet tok seg av den faglige biten av programmet. De gav korte, populærvitenskaplige presentasjoner av forskning innenfor teknologi, klimautfordringer og ernæring. Temaer som, direkte eller indirekte, kan føres tilbake til forskningen Nansen i sin tid gjorde her til lands og i polhavsområdene.

Nansens ski

Skiene som tok Nansen over isen var 3,15 meter lange og laget av ask.   

Foto: Kjartan Mæstad

”Arven etter Nansen – vitenskap ved verdens ende” er å se på Bryggens museum frem til 28. februar. Siden skal utstillingen vises i Murmansk, St. Petersburg, Glasgow, Berlin og Oslo.