Hopp til hovedteksten
Godafoss_Kart_V4.jpg
  Den røde stjernen viser hvor "Godafoss" gikk på grunn. Den røde firkanten er verneområdet for hummer. Det skraverte feltet er gyteområde for torsk.
Utskriftsvennlig versjon

Usikre på oljeeffekt på hummer

”Godafoss” gikk på grunn like ved ett av få verneområder for hummer her i landet. Hvordan hummeren vil påvirkes av oljeutslippene, er ikke forskerne sikre på.


- Hummeren vil med stor sannsynlighet merke at det er olje i vannet, men det er begrenset kunnskap om hvordan dette påvirker hummerens adferd. Det er vist at olje fører til redusert aktivitet og appetitt, men om det har betydning for vekst eller skallskifte er usikkert, sier forsker Esben Moland Olsen. 

I vinterhalvåret er hummeren lite aktiv, spesielt i månedene februar og mars når sjøtemperaturene er lave. Med andre ord står hummeren for tiden mye i ro, gjerne på litt dypere vann enn normalt. Det er ikke larver i sjøen på denne årstiden.

- For hummer er kjemiske sanser, som lukt og smak, helt sentrale for å orientere seg i terrenget, til å finne mat og til å kommunisere med andre artsfrender, sier Moland Olsen.

Hummer

Mye kunnskap

Han er sentral i Havforskningsinstituttets arbeid med bevaringsområdet for hummer. Her har instituttet drevet kartlegging og overvåkning av hummerbestanden siden 2004. Vi har derfor mye kunnskap om hummerbestanden i bevaringsområdet.

Prøvefisket foregår i august hvert år, der all hummer måles og merkes. Det er gjort mye gjenfangster og det er tydelig at en stor andel av hummeren har fast tilholdssted innenfor bevaringsområdet. Siden 2006 da området fikk status som bevaringsområde, har det vært en betydelig vekst i hummerbestanden i forhold til områder som er åpnet for fiske. I tillegg har hummeren blitt større.

Tidligere oljeutslipp

Havforskningsinstituttet overvåker også hummerbestanden i et kontrollområde i nærheten av bevaringsområdet. Dette området er åpent for fiske og ligger rundt Vikertangflu. Begge områdene ligger nær havaristedet. Dette gir et godt grunnlag for å kunne spore eventuelle effekter på hummer ved akutt oljeforurensning.

Tidligere oljeutslipp som eksempelvis ”Braer” utenfor Shetland i januar 1993 og ”North Cape” utenfor Rhode Island i USA i januar 1996 har vist at utslipp kan ha effekter på hummer. I USA ble det estimert at 9 millioner hummer døde som følge av uslippet og et gjenreisningsprogram ble iverksatt. Effektene på Shetland ble imidlertid vurdert som små, blant annet pga været og oljens konsistens.  Ellers er det begrenset kunnskap om effektene på hummer ved akutt oljeforurensning