Hopp til hovedteksten
Grethe Tveit og Stepan Boitsov tar fiskeprøver på Hvaler.
Grethe Tveit og Stepan Boitsov tar fiskeprøver på Hvaler.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Tar fiskeprøver fra oljeutslippsområdet

Forsker Stepan Boitsov og avdelingsingeniør Grethe Tveit tar prøver av muskel og lever fra fisk som er fanget i oljepåvirket område ved grunnstøtte ”Godafoss”.

 - Det er leveren som er feitest på fisken og det er her det er mest sannsynlig at vi finner spor etter olje dersom fisken har vært eksponert, sier Boitsov.

 Samtidig tar de prøver av fileten for eventuelt å se om det er spor etter olje også her. Men siden det er mindre fett i musklaturen enn i leveren, er det først og fremst i sistnevnte at de regner med å finne eventuelle spor etter oljepåvirkning.

Fiskebåter på vei  ut

Leif H. Lien med "Bodil" og Leif E. Jensen med "Asmalø" på vei ut for å hente fiskeprøver for Havforskningsinstituttet..

Foto: Kjartan Mæstad

Fiskeprøver

 
Arbeidet med å ta prøver av fisk i området rundt ”Godafoss” er i gang. To innleide fiskebåter har i dag vært ute for å hente fisk fra to ulike områder. En fra området hvor det har lekket ut olje. Her kan fisken være påvirket.
 
De har også fisket i et område som ikke er påvirket av oljeutslippet slik at forskerne kan få et sammenligningsgrunnlag. Dersom prøvene fra begge områdene er like, er det lite trolig at eventuelle funn skyldes olje fra ”Godafoss”-grunnstøtningen.
 

Lever på en flyndre

Leveren til en av flyndrene.

Foto: Kjartan Mæstad

 
Midt på dagen kom fisker Leif E. Jensen inn med 15 kilo fisk fra første runde på sjøen. Det er mye liten flyndre og en del sild. Dette er fisk som er i det oljepåvirkede området.
 
Noen timer senere vender Jensen tilbake med fisk tatt i et område som ikke er påvirket, det forskerne kaller referanseområdet.
 
Prøvene flys til Bergen for analyser i morgen.
 

Kart

Kart over området. Rød stjerne markerer grunnstøtingsstedet.

 

Vannprøver

Havforskningsinstituttet har planlagt mer omfattende miljøundersøkelser. Fredag var forskningsfartøyet ”G.M. Dannevig” på vei med mannskap og utstyr, men støtte på is og fikk ødelagt propellen. Da måtte arbeidet omorganiseres og fiskeprøvefolkene var de første som kunne starte arbeidet.
 
I morgen, mandag, er flere prøvetakere på plass med nødvendig utstyr. Da ventes i hvert fall arbeidet med å ta vannprøver å komme i gang.
 
Kartleggingsarbeidet Havforskningsinstituttet utfører er en del av miljøovervåkningen som ledes av Kystverket. 

"G.M. Dannevig"

Foto: Kjartan Mæstad