Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 03.03.2011 - Oppdatert: 04.03.2011
Administrerende direktør Tore Nepstad

Kampen om sannheten

- Vi ser forskjellige tilnærminger til hva bærekraft er. Bærekraftig høsting av ressurser eller bevaring, som gir liten eller ingen åpning, selv for bærekraftige fiskerier. Noen med bevaring som mål mistolker etter vår mening fakta og sprer falsk informasjon, sa administrerende direktør Tore Nepstad i sitt innlegg under åpningen av North Atlantic Seafood i Oslo 2. mars. 

Publisert: 25.02.2011
G.O. Sars Antarktis.jpg

En grense for verdens ensomste sted

Kronikk i Morgenbladet 25.02.2011: De marine grensene i nord er fastlagt, men arbeid gjenstår for å legge grensene i sør. Norge er eneste land i verden med territorier både i nordlige og sørlige polarområder. For et par uker siden satte Stortinget sluttstrek for behandlingen av avtalen mellom Norge og Russland om en grense i Barentshavet. Dette var den siste i en rekke av åtgjerder som fastlegger Norges marine jurisdiksjon, eller råderett, i nord.

Publisert: 24.02.2011
Godafoss_Kart_V4.jpg

Usikre på oljeeffekt på hummer

”Godafoss” gikk på grunn like ved ett av få verneområder for hummer her i landet. Hvordan hummeren vil påvirkes av oljeutslippene, er ikke forskerne sikre på.

Publisert: 21.02.2011 - Oppdatert: 04.03.2011
Torskelarve

Metode for behandling av sjuke fiskelarvar i oppdrett

Ny doktorgrad: Irja Sunde Roiha disputerer 1. mars 2011 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “Bioencapsulation of florfenicol in Artemia franciscana and Brachionus plicatilis for treatment of bacterial diseases of Atlantic cod (Gadus morhua) and Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) larvae.”

Publisert: 21.02.2011 - Oppdatert: 10.03.2011
Laks i oppdrettsanlegg

Merdmiljøet avgjørende for lakseproduksjon

Forskere foreslår fire mulige tiltak som kan gjøre livet bedre for oppdrettslaksen og samtidig forbedre produksjonen. Fôring og bruk av lys i dypet kan trekke fiskene vekk fra luselarvene i overflaten, og økt overvåking vil gi mulighet til å tilrettelegge for mer optimalt miljø. Dersom det i tillegg utvikles enkle metoder for å observere unormal atferd kan oppdretterne oppdage sykdom på fisken tidligere.

Publisert: 20.02.2011 - Oppdatert: 21.02.2011
Grethe Tveit og Stepan Boitsov tar fiskeprøver på Hvaler.

Tar fiskeprøver fra oljeutslippsområdet

Forsker Stepan Boitsov og avdelingsingeniør Grethe Tveit tar prøver av muskel og lever fra fisk som er fanget i oljepåvirket område ved grunnstøtte ”Godafoss”.
Publisert: 18.02.2011 - Oppdatert: 21.02.2011
G.M. Dannevig

Skal ta vannprøver rundt ”Godafoss”

Havforskningsinstituttet omdirigerer forskningsfartøyet ”G.M. Dannevig” til Hvaler for å ta vannprøver og referanseprøver av fisk rundt det grunnstøtte containerskipet "Godafoss".

Publisert: 17.02.2011
laks i oppdrett

Hvor rømmer laksen?

Havforskningsinstituttet har gjennomført en rekke simulerte rømminger de siste årene for å få mer informasjon om hvordan rømt laks sprer seg og overlever. Gjenfangsten av voksen laks varierer svært mye mellom kyst- og fjordområder. Fra 0 til 70 % av rømt voksen laks blir gjenfanget, mens gjenfangstprosenten av smolt i våre forsøk er mellom 0,1 og 1 %. Voksen laks ble oftest fanget igjen i sjøen kort tid etter rømming, mens rømt smolt ble gjenfanget etter ett eller flere år – på veg mot eller i ferskvann.

Publisert: 17.02.2011
Minister1.jpg

Fra Mauritius for å diskutere fiskeriforvaltning

Mauritius’ fiskeridirektør Daroomalingun Mauree og visedirektør Veenay Chooramun er i Bergen for å diskutere fiskeriforvaltning , kampen mot illegalt fiske og forbedringer av kvaliteten av fiskeprodukter med norske samarbeidspartnere.

Publisert: 17.02.2011 - Oppdatert: 18.02.2011
Vågehval

Vågehval – De nye polfarerne

En antarktisk vågehval krysser ekvator og fanges helt oppe i Nordishavet i 1996. Egentlig en sensasjon siden antarktisk vågehval og vår arktiske vågehval har levd strengt adskilt på hver sin halvkule siden arten delte seg for fem millioner år siden. Det skal likevel gå ti år før den langveisfarende gjestens egentlige identitet blir avslørt.   

Publisert: 15.02.2011 - Oppdatert: 18.02.2011
Oivind_Bergh_.jpg

Blir hedret på nytt for gammel virusviten

For 22 år siden talte de seg frem til at det er mellom 10 og 100 millioner virus i en kubikkcentimeter sjøvann. Funnet snudde opp ned på oppfatningen om hvilke organismer som egentlig dominerer i havet. Nå blir forskerne hedret med den prestisjetunge John Martin Award.

Publisert: 04.02.2011 - Oppdatert: 21.02.2011
Jan_Mayen_Barentshavet.jpg

Forvaltningsplanen gir miljørørsla større makt

– Arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet og Norskehavet har gitt miljørørsla større innflytelse i saker som gjeld oljeutvinning, seier regiondirektør Alf Håkon Hoel ved Havforskingsinstituttet. I ein artikkel i det vitskapelege tidsskriftet "Arctic Review on Law and Poltics" skriv Hoel at det er mogleg å overføre den norske modellen til andre land, men med lokale tilpassingar.