Hopp til hovedteksten
Administrerende direktør Tore Nepstad
Administrerende direktør Tore Nepstad.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Kampen om sannheten

- Vi ser forskjellige tilnærminger til hva bærekraft er. Bærekraftig høsting av ressurser eller bevaring, som gir liten eller ingen åpning, selv for bærekraftige fiskerier. Noen med bevaring som mål mistolker etter vår mening fakta og sprer falsk informasjon, sa administrerende direktør Tore Nepstad i sitt innlegg under åpningen av North Atlantic Seafood i Oslo 2. mars. 

-Media melder stadig at verdens hav er i ferd med å tømmes for fisk. Vi har også fått internasjonale rapporter som forteller at fiskebestandene i Barentshavet er i ferd med å kollapse. Dette er en beskrivelse som ikke samsvarer med den kunnskap Havforskningsinstituttet har eller det ICES (Det internasjonale råd for havforskning) legger til grunn i sine kvoteråd, sa Tore Nepstad. 

 Nepstad pekte på at de store utviklingstrekkene i fiskeriene påvirkes av ”kampen om sannheten” mellom forskjellige aktører. Hvem definerer hva som er et bærekraftig fiskeri, og hvem setter grensene for hva som er akseptable fotavtrykk fra fiskeri og akvakultur.
 
- Vi ser to forskjellige tilnærminger her. Vern for bruk, som har sjømat fra bærekraftig høstede ressurser som mål, og vern for bevaring, som gir liten eller ingen åpning selv for bærekraftige fiskerier. Noen i sistnevnte gruppe mistolker etter vår mening fakta og sprer falsk informasjon, sa Nepstad.
 
Nepstad pekte på UNEPs (United Nations Environment Programme) rapport fra 2009 om endringer i verdens store marine økosystem som et eksempel. –Etter sterk kritikk, blant annet fra Havforskningsinstituttet, ble rapporten trukket tilbake, men budskapet gjentas i en rapport fra IUCN (the International Union for Conservation of Nature) i 2011. Her heter det at biomassen i økosystemet i Barentshavet viser en nedadgående trend på grunn av overfiske på en rekke fiskebestander.
 
-Dette viser at desinformasjonen fortsetter, selv mot bærekraftig forvaltede bestander, konkluderte Nepstad og utfordret alle aktører i næringen til å gå ut og korrigere feilinformasjon. Han understreket også at det trengs sterkere fokus på arbeidet med å utvikle bærekraftige fiskerier både nasjonalt og gjennom internasjonale fora.
 

Last ned hele presentasjonen

Kampen om sannheten