Hopp til hovedteksten
Fiskemengder.jpg
Fangstmengder av ulike pelagiske fiskearter på de ulike forhåndsoppsatte stasjonene langs kurslinjen.
Foto: Valantine Anthonypillai.
Utskriftsvennlig versjon

Makrell i store deler av norsk sone

I sommer har Havforskningsinstituttet gjennomført et ekstraordinært tokt for å kartlegge utbredelsen av makrell. Foreløpige resultater viser at det står makrell spredt i store områder av norsk sone, mens den tidligere har stått lenger vest og nord.

Toktet ble gjennomført fra Stad til Lofoten/Vesterålen og vestover mot Jan Mayen fra 18. juli til 10. august med fiskefartøyet ”Libas”.

Resultatene viser at makrellen dominerte i norsk økonomisk farvann av de store pelagiske fiskebestandene, mens silda var det lite av i de østlige delene av Norskehavet og langs norskekysten.

Fordeling_storrelse.jpg

Fordeling av ulike størrelsesgrupper av makrell. Både småmakrell (pir) og flere størrelsesgrupper ble målt fra trålfangstene. Størst makrell ble funnet i Vestfjorden under toktet. .

Foto: Valantine Anthonypillai

Store mengder data fra akustikk til plankton og fiskeprøver blir i disse dager analysert.

Utvalgte kart viser mengde og utbredelse av makrell og andre pelagiske arter. Det ble generelt målt høyere temperaturer nær overflaten langs norskekysten sammenlignet med i fjor på samme tid, spesielt nordover.

Sjøpattedyr og sjøfugl ble registrert i veldig små mengder innenfor dekningsområdet. Planktonprøvene er ikke ferdig analysert, men resultatene er rett rundt hjørnet.

TemperaturB.jpg

Temperaturforholdene målt på 10 m dyp innenfor det kartlagte området. Det var generelt varmt i de østlige områdene langs kysten og i østlige Norskehavet sammenlignet med samme tid i  2010. 

Foto: Øyvind Tangen