Hopp til hovedteksten
Torsketokt
Stor torskefangst etter et prøvekast om bord på forskningsfartøyet ”Johan Hjort”.
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

”Verdensrekord” i skrei

Det har aldri tidligere vært målt mer skrei enn under årets skreitokt. For første gang på flere år er det også registrert store mengder skrei øst i Lofoten.

Havforskningsinstituttets skreitokt starta onsdag 16. mars og blei avslutta søndag 3. april. De tetteste skreiforekomstene blei registrert på Røstbanken, på yttersiden i området fra Røst til Moskenesøy, samt på innersida av Lofoten i området Lofotodden-Svolvær.

Største noensinne

Havforsker og toktleder Erik Berg sier at årets skreiregistreringer er de største som noensinne har vært.
– Snakker vi om ”verdensrekord” i skrei?
– Vi har iallfall gjort akustiske målinger som viser torsk i så store mengder som vi aldri har sett tidligere, sier Berg.

Langt inne

Utskrift fra ekkoloddet på ”Johan Hjort”

TETT I TETT: En utskrift fra ekkoloddet på ”Johan Hjort” viser at torsken står tettere enn det som noen gang er registrert tidligere. Registreringa blei gjort like utenfor Røst søndag 3. april.

De siste 6 – 7 årene har det vært lite skrei i Vestfjorden. Årets skreitokt viste at det står store mengder torsk helt innerst i Lofoten, blant annet i den såkalte Henningsværboksen. Berg forteller at prøvehalene som blei gjort like innenfor og lite utenfor ”boksen” viste at mellom 95 og 98 prosent av torsken var skrei. Resten var kysttorsk.

1,5 millioner tonn

– På bankområdene er utbredelsen av skrei i hovedsak lik observasjonene fra de siste 4 – 5 årene, men spredt over et noe større område i både sør og vest, forteller Berg.
Det internasjonale rådet for havforskning (Ices) har beregna at gytebestanden av skrei er på omtrent 1,5 millioner tonn. Det er en økning på 30 prosent fra i fjor.
– Det kan hende at årets tokt viser at den er enda større, men det får vi ikke svar på før vi har gått gjennom alt tallmaterialet vårt, sier Berg.

Seks- og sjuåringer

Lofotskrei 2006-2011

Lofotskrei 2006 - 2011

Det er torsk på seks og sju år (2004 og 2005-årsklassene) som dominerer i hele området, og det er mest av 2004-årsklassen.
– Jeg må få presisere at dette er foreløpige beregninger, sier Berg.
Resultatene fra skreitoktet slås sammen med målingene fra vintertoktet. Deretter blir de en del av beregningsgrunnlaget i den årlige bestandsberegningen i regi av Ices.
 

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)