Hopp til hovedteksten
deepwater-horizon-wellhead.jpg
Oljeutslipp fra Deepwater Horizon.
Foto: Daniel Beltrá / Greenpeace
Utskriftsvennlig versjon

Skal suge til seg kunnskap om Deepwater Horizon-katastrofen

Denne uken er en delegasjon fra Havforskningsinstituttet, Kystverket og Fiskeri- og kystdepartementet i USA for å lære mer om håndtering av et av historiens største oljeutslipp og hvordan amerikanernes risikovurderinger er blitt endret av miljøkatastrofen som ingen trodde kunne skje.

- Vi ønsker en bedre forståelse for hvilke miljøeffekter og konsekvenser en slik katastrofe kan få. Vi vil også gjerne ha en bedre forståelse for amerikanernes risikovurderinger før og etter utslippene i Mexicogolfen, sier Erik Olsen, leder for forskningsprogram olje - fisk ved Havforskningsinstituttet.

Viktig lærdom

En ting er å lese rapportene som produseres i etterkant av en slik hendelse. Olsen mener imidlertid at denne katastrofen er så omfattende at det er viktig å lære fra aktørene som har vært sentrale i arbeidet etter oljeutslippet. Han vil gjerne vite mer om deres faglige vurderinger, erfaringer, og hva som har endret seg fra før utslippet når det gjelder overvåkning, rutiner eller rapporteringer.

I tillegg har han og de andre forskerne en rekke andre spørsmål om alt fra langtidseffekter av kjemikaliene som ble pøst på for å løse opp oljen, til konsekvenser for dypvannskorallene.

Har viktige oppgaver

I Norge er det Havforskningsinstituttets oppgave å overvåke miljøet i havet. Når det skjer oljeutslipp rykker instituttet ut for å finne ut om det har konsekvenser for livet i havet. Kystverket har ansvar for å begrense utslippene og rydde opp dersom olje skulle nå inn til land. Begge instanser er underlagt Fiskeri- og kystdepartementet.

I USA skal delegasjonen treffe representanter for National Oceanic and Atmospheric Administration, US Coast Guard, Environmental Protection Agency, og US Fish and Wildlife.

Norsk risiko

Olsen mener amerikanernes lærdommer kan komme godt med for de som har viktige oppgaver i tilfelle et stort oljeutslipp skulle skje i norske farvann.

- Det er samme typen aktivitet og det er samme typen produksjon som skjer på norsk sokkel. Deepwater Horizon-utslippet var mange ganger større enn det vi hadde sett for oss tidligere som det verste tenkelige scenario. Vi mener dette bør få konsekvenser for norske risikovurderinger, sier Olsen.
 

Det er imidlertid ikke enighet i Norge om at Deepwater Horizon-katastrofen skal ha innvirkning på størrelsen av de verst tenkelige utslippene man modellerer.