Hopp til hovedteksten
Torskeegg
MANGE EGG: I ei av prøvene frå Moskenesstraumen blei det målt 6000 egg per kvadratmeter i sjøen.
Foto: Magnus E. Johannessen
Utskriftsvennlig versjon

Seinare gyting i år enn i fjor

Torsken ser ut til å gyte seinare i år enn i fjor. – I år er det mange nyleg befrukta egg i prøvane våre og få egg kor larven er i ferd med å sprenge seg ut av egget. I fjor var det motsett, og eg anslår at gytinga har komme i gang bortimot ei veke seinare i år enn i fjor, seier overingeniør Magnus E. Johannessen.

God gyting

”Johan Hjort” gjennomfører no siste del av årets skreitokt, og for tida går prøvetakinga føre seg inne i Vestfjorden.
– Alt tyder på at det er god gyting, og vi har enkeltprøver med enormt mykje egg. Mellom anna tok vi ein prøve like ved Moskenesstraumen kor vi hadde omtrent 6.000 egg per kvadratmeter i vatnet, fortel Johannessen.

Langt inne

Magnus E. Johannessen

SJEKKER: Overingeniør Magnus E. Johannessen plukkar ut egg frå prøvene som blir teken i under skreitoktet.

Foto: Gunnar Sætra
I går vart det tatt prøver som viser at torsken har gytt så langt inne som ved Tennholmen fyr.
– Egga var nyleg befrukta, noko som tyder på at fisken må ha gytt i området. Når egga er på eit så tidleg utviklingsstadium, er det usannsynleg at dei har komme drivande med straumen, seier Johannessen. Det er fleire år sidan det sist blei observert gyting ved Tennholmen fyr, sjølv om det dreier seg om et tradisjonelt gyteområde.
 

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)