Hopp til hovedteksten
Coast_Guard.jpg
US Coast Guard
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Håndtering av oljeutslipp i dypet krever forberedelser

To dager med møter med ulike amerikanske etater har vist tydelig det enorme apparatet som ble satt i verk for å håndtere oljeutslippene etter Deepwater Horizon-katastrofen. Blant de store faglige utfordringene som ingen ennå har gode svar på, er hva som skjer med marine organismer når det blir brukt oljeoppløsende kjemikalier på dypt vann.
 

- Hva skjer med oljen i vannsøylen? Her er det behov for gode strømmodeller for å kunne modellere hvordan oljen sprer seg. Det er også viktig med studier av effektene av oljeoppløsende kjemikalier, såkalte dispergenter, i dypet. Det er ennå få studier som har undersøkt hva som skjer med biologiske organismer når man bruker dispergenter på dypt vann, sier Erik Olsen.

Møter sentrale folk

Olsen er leder for forskningsprogrammet Olje–fisk ved Havforskningsinstituttet. Denne uken er han i Washington DC for å lære mer om amerikanernes erfaringer med det store oljeutslippet i Mexicogolfen sammen med tre andre forskere ved instituttet og representanter fra Kystvakten og Fiskeri- og kystdepartmentet.

Mange av de etatene som har vært sentrale i oppryddingen etter Deepwater Horizon-utslippet og overvåking av effektene etter dette utslippet, har sine hovedkontorer i den amerikanske hovedstaden. I løpet av de to første dagene var den norske delegasjonen i møter med US Fish and Wildlife Service, US Coast Guard, National Oceanic and Atmospheric Administration, Environmental Protection Agency og Verdens villmarkfond WWF.

EPA1.jpg

Direktør Mark Mjoness ved National Planning and Preparedness Divisjon i Environmental Protection Agency.

Foto: Kjartan Mæstad

Viktig lærdom

- Amerikanerne har tatt veldig godt imot oss. Vi har møtt mange sentrale personer i de ulike organisasjonene og folk som har stått midt oppe i arbeidet med Deepwater Horizon-utslippet. De er interessert i våre synspunkter, venter at vi er oppdaterte og har gitt oss god innsikt i mange av de problemstillingene de har måttet håndtere underveis og erfaringene de har gjort seg, sier Olsen.

Han mener det er behov for en gjennomgang i Norge av hvordan vi vil håndtere noe lignende - skulle det oppstå.

- Vi bør vurdere om vi har et system nasjonalt som er godt nok til å håndtere en slik situasjon. Instituttet må tenke igjennom hva en slik hendelse vil innebære. Trolig måtte vi omdisponere alle havgående fartøy og bortimot alt personell for å håndtere en slik akuttsituasjon og overvåke forholdene en god stund etterpå, sier Olsen.