Hopp til hovedteksten
Krill
Utskriftsvennlig versjon

Gode norsk-kinesiske krilldata fra Sørishavet

Første toktet i det norsk-kinesiske krillsamarbeidet i Sørishavet har resultert i gode data på krill og pingvinfordeling rundt South Orkney Island. I dag og i morgen møtes norske, amerikanske og britiske forskere i Bergen for å diskutere hvordan de ulike lands krillundersøkelser kan integreres.

Aker Biomarine stiller fiskefartøyet ”Saga Sea” gratis til disposisjon til forskningsformål fem dager i året fra og med i år. Norge og Kina er allerede i gang med krillsamarbeid under navnet NorChiK.

- Amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) og britiske British Antarctic Survey (BAS) driver liknende undersøkelser i de to andre viktige fiskeriområdene i Sørishavet. Med ”Saga Sea”-toktet ved South Orkney Islands har vi dekket en liten del av alle tre krillfiskeområdene. Selv med begrenset dekning, er dette så pass sentrale områder at vi nå setter oss ned for å se om vi kan gjøre en felles beregning av mengden krill og fordelingen av den i disse tre områdene, sier Svein Iversen som leder Havforskningsinstituttets arbeid i Sørishavet.

På fredag møtes en del av deltakerne for å følge opp videre arbeid i forbindelse med at Saga Sea sitt krillfiskeri er MSC-sertifisert. Her deltar i tillegg både Aker Biomarine og WWF.
 

Saga Sea

Saga Sea

Foto: Bjørn Krafft