Hopp til hovedteksten
Framsenteret
Det nye Framsenteret i Tromsø
Foto: Polarmiljøsenteret
Utskriftsvennlig versjon

Stoltenberg åpnet Framsenteret

29. september åpnet Statsminister Jens Stoltenberg Fram – nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Framsenteret er et samarbeid mellom 19 forskningsinstitusjoner som er i Tromsø, og satsingen skal bidra til at Norge fortsatt skal være en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord.

Av Kari Østervold Toft

I Framsenteret skal det utføres tverrfaglig forskning mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap. Det nye senteret skal bidra med kompetanse og kunnskap som gir nasjonal merverdi.

Forskningen i Framsenteret er organisert i fem flaggskip. Havforskningsinstituttet leder to av de: Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord ledes av Arne Bjørge og Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann ledes av Maria Fossheim. De andre tre er Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk, Effekter av klimaendringer på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk og Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse.

Det skal legges stor vekt på å formidle forskernes resultater. På den måten skal senteret bidra til å styrke koblingen mellom forskning og utdanning, og styrke folks nysgjerrighet på miljø- og klimautfordringene.

Senteret er et av de sentrale tiltakene i ”Nye byggesteiner i nord, neste trinn i regjeringens nordområdestrategi.” I tillegg til Jens Stoltenberg holdt også kunnskapsminister Kristin Halvorsen, kommunal- og regionalminister Liv-Signe Navarsete og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen innlegg ved åpningen.

Framsenteret skal være en viktig arena nasjonalt og internasjonalt og gi innspill i klimarelaterte spørsmål.

Framsenterets medlemmer:

Akvaplan-niva/NIVA
Bioforsk
CICERO Senter for klimaforskning
Havforskningsinstituttet
Kystverket
NGU – Norges geologiske undersøkelse
NIKU- Norsk institutt for kulturminneforskning
NILU – Norsk institutt for luftforskning
NINA – Norsk institutt for naturforskning
Nofima
Norges Veterinærhøgskole
NORUT
Norsk Polarinstitutt
SINTEF
Statens kartverk
Statens strålevern
UNIS – Universitetssenteret på Svalbard
Universitetet i Tromsø
Veterinærinstituttet.