Hopp til hovedteksten
BEI-DOU-vessel2.jpg
Det norskfinansierte forskningsskipet "Bei Dou" opererer i Gulehavet og det østlige Kinahavet.  
Utskriftsvennlig versjon

Kinesisk heder til fiskeriforsker

Svein A. Iversen fra Havforskningsinstituttet har fått en høythengende kinesisk utmerkelse for sin innsats innenfor kinesisk fiskeriforskning og fiskeriforvaltning. 
 

Av Marie Hauge

Vennskapsprisen er den høyeste utmerkelsen kinesiske styresmakter gir til utenlandske eksperter. Prisen deles hvert år ut til rundt 50 personer fra hele verden som på fremragende vis har bidratt til å styrke den samfunnmessige og økonomiske utviklingen i Kina. 

iversen.jpg

Svein A. Iversen er tildelt "The China Friendship Award". Prisen ble opprettet i 1991, og deles ut under en høytidelig seremoni i Folkets hall i Bejijng.   

Deler æren

Overrasket og glad, er reaksjonen fra Svein A. Iversen, som er seniorforsker på faggruppe pelagisk fisk på Havforskningsinstituttet. Han mottar prisen for sitt mangeårige engasjement i Bei Dou-prosjektet i tilknytting til det norskfinansierte forskningsskipet ”Bei Dou”. Iversen understreker at hederen må deles med flere kollegaer på instituttet, Fiskeridirektoratet og Universitetet i Bergen. Spesielt trekker han frem Erling Bakken og Cato Isvik fra Havforskningsinstituttet og Arne Johannessen fra Universitetet i Bergen, som alle var sentrale i samarbeidsprosjektet. Utmerkelsen er også en anerkjennelse av Havforskningsinstituttet, sier prisvinneren. 

Opplæring og oppfølging

Det var i forbindelse med et statsbesøk Oddvar Nordli gjorde i Kina i 1980 at det ble bestemt at norsk bistand i Kina skulle konsentreres om fiskerisektoren og da særlig forskning rettet mot forvaltning av de marine ressursene.

Forskningsfartøyet ”Bei Dou” stod ferdig i 1984, og ble gitt i gave til Kina. Klok av skade fra tidligere prosjekt ble det bestemt at Norge  skulle stå for opplæring av forskere og mannskap og bistå med driften av båten den første tiden.

”Bei Dou” arbeidet fra starten av i  Gulehavet og det østlige Kinahavet. Svein A. Iversen hadde sitt første tokt med fartøyet i januar 1985, og var i en lang periode prosjektleder for det norsk-kinesiske samarbeidet.
 

Makrell og ansjos

Kina er verdens største fiskeri- og oppdrettsnasjon med en tusenårig tradisjon for oppdrett. Iversen forteller at når det gjaldt fiskeriforskning og -forvaltning var landet ikke kommet særlig langt da samarbeidsprosjektet ble innledet. Fisket var bortimot uregulert, og det eksisterte kun begrenset kunnskap om tilstanden til de viktigste bestandene.

– Blant annet mente Kina at makrellbestanden i disse havområdene var stor. Det stemte ikke, men til gjengjeld fant vi en stor ansjosbestand, forteller Svein A. Iversen.

”Bei Dou” var allerede fra starten av svært godt utrustet for fiskeriundersøkelser med akustiske instrumenter og trålutstyr. Kineserne ble blant annet opplært i akustisk mengdemåling av fisk samt pelagisk tråling. Fra tidligere hadde de bare erfaring med å tråle på bunnen.
 

Søsterinstitutt i Kina

Det gikk også en strøm av besøkende og studenter til Norge fra Kina. Yellow Sea Fisheries Research Institute (YSFRI) i Qing Dao-provinsen nordøst i Kina fikk ansvaret for ”Bei Dou” og undersøkelsene. Svein A. Iversen forteller at det hele tidenhar vært et godt og nært samarbeid mellom YSFRI og Havforskningsinstituttet. 

– Etter hvert utviklet Bei Dou-prosjektet seg til et solid samarbeid innen fiskeriforvaltning og akvakultur. Dessuten var et prosjekt om moderne fiskeristatistikk så vidt begynt da Bei Dou-prosjektet ble nedlagt etter 23 år.

Norge bidro med totalt 92 millioner kroner i prosjektperioden. Etter en evaluering, som fiskerisamarbeidet kom godt i fra, bestemte Norge seg for å legge ned prosjektet i 2005. Dette til tross for at det fremdels var noen økonomiske midler igjen. Iversen forteller at de involverte partene både på norsk og kinesisk side stilte seg uforstående til denne avgjørelsen.
 

Får prisen i Beijing

Han gleder seg til å komme tilbake til Kina, som han har besøkt en 20-talls ganger i forbindelse med Bei Dou-prosjektet.

– Det har vært en rivende utvikling i Kina disse årene. Kineserne er etter hvert blitt godt skolerte i fiskeriforvaltning, og driver på mange måter et moderne fiske. De fleste store bestandene må imidlertid gjenoppbygges etter tidligere tiders rovfiske, forteller Svein A. Iversen.

Han mottar vennskapsprisen under en storstilt seremoni i Folkets hall i Beijing 29. september.