Hopp til hovedteksten
Johan Hjort
Forskningsfartøyet "Johan Hjort" i Vesterålen
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Endrer ikke råd om Barentshavet

Havforskningsinstituttet endrer ikke sin rådgivning i høringsuttalelsen til rapporten om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten.

Havforskningsinstituttet finner at den konsensus som ble oppnådd ved utarbeidelsen av rapporten dekker de viktigste kunnskapsfelt og at rapportens innhold er i samsvar med det kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for Havforskningsinstituttet sin rådgiving innen de tema som berøres i rapporten.

”Havforskningsinstituttet finner det derfor ikke naturlig å utdype eller komme med vesentlige tilleggskommentarer på rapportens innhold”, heter det i følgebrevet til høringsuttalelsen som er sendt Miljøverndepartementet.

Høringsuttalelse og følgebrev ligger under "Høringsuttalelse og følgebrev" i høyre kolonne.

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet