Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 27.10.2010 - Oppdatert: 28.10.2010
Oppdrettsanlegg

Fakta eller?

Norges Miljøvernforbund har laget en rapport kalt ”Faktarapport om miljøkonsekvensene ved oppdrett av nordatlantisk laks i Norge”. I rapporten er det referert til forskningsrapporter fra Havforskningsinstituttet en rekke ganger, men dessverre er sitatene tatt ut av sin sammenheng og rapporten gir derfor ikke et riktig bilde av instituttets råd og konklusjoner.

Publisert: 26.10.2010
Hardangerfjorden

Føreslår strakstiltak i Hardangerfjorden

Utfisking og fjerning av rømt oppdrettsfisk, sikring av produksjonsareala for villaks og sjøaure, behandling av smolt av vill laks og sjøaure mot lus og sikring av genmateriale i Genbank er forslag til strakstiltak for sikring av ville bestandar av laksefisk i Hardangerfjordbassenget.

Publisert: 26.10.2010
tobistokt_i_nordsjoen.jpg

Kvoteråd for tobis og øyepål i 2011

Havforskningsinstituttet foreslår en foreløpig kvote på 60 000 tonn tobis i norsk sone i 2011. Det internasjonale råd for havforskning (ICES) kommer med sitt tobisråd i februar. For øyepål råder ICES til at det ikke åpnes for fiske i 2011. 

Publisert: 26.10.2010
Oppdrettsanlegg

Solli refererer Havforskninga feil

I Dagens Næringsliv lørdag 23. oktober sier Janne Solli i Direktoratet for naturforvaltning at både direktoratet og Havforskningsinstituttet tidligere har sagt at antall oppdrettsfisk bør reduseres med 90 %. Havforskningsinstituttet har aldri gitt myndighetene et slikt råd, vi har derimot påpekt at situasjonen er forskjellig fra område til område og tilrådd at tiltak blir tilpasset situasjonen i det enkelte området.

Publisert: 21.10.2010 - Oppdatert: 26.10.2010
16102010014.jpg

Forlot bevaringsområde og havnet i teine

En velvoksen hummer vandret ut av bevaringsområdet ved Bolærne en eller annen gang etter fredningen i 2006. Det skulle den kanskje ikke gjort.
 

Publisert: 21.10.2010 - Oppdatert: 22.10.2010
Esben_fangst_imr.jpg

Høy dødelighet hos kysttorsk

En nylig publisert merkestudie på kysttorsk utført på Sørlandet viser at 3 av 4 torsk døde i løpet av ett år. I hovedsak var det fiske som stod for dødeligheten. 

Publisert: 21.10.2010
Hav

Dypvannsdannelse i Barentshavet

Ny doktorgrad: Vidar S. Lien disputerer fredag 29. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Water mass transformations in the Barents Sea and linkages to the Polar Front”

Publisert: 18.10.2010
Isidella-polypper (bambuskorall)

Hardangerfjorden under lupa

I samband med årsmøtet i kyst- og fjordøkologiprosjektet EPIGRAPH, blir det arrangert eit ope møte på Rosendal Fjordhotel tirsdag 19. oktober.

Publisert: 13.10.2010 - Oppdatert: 21.10.2010
Laksestim

Måling av stress hos oppdrettslaks

Ny doktorgrad: Ole Folkedal disputerer fredag 22. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Anticipatory behaviour as indicator for stress and welfare in farmed Atlantic salmon at different life stages”

Publisert: 07.10.2010
På Røstrevet

MAREANOs høsttokt går videre

Den andre delen av MAREANOs høsttokt er godt i gang med kartlegging av dyreliv og bunnforhold på kontinentalskråningen utenfor Lofoten, innenfor det som kalles Nordland VI i oljesammenheng.

Publisert: 05.10.2010
Dyphavssjøfjæren Umbellula.

Ingen budsjettendringer

Forslaget til Statsbudsjett for 2011 ble lagt fram i dag uten store nyheter for Havforskningsinstituttet. Regjeringen foreslår å holde vår bevilgning på samme nivå som i år.

Publisert: 05.10.2010
Odd Aksel Bergstad og Tone Falkenhaug

Presenterte Mar-Eco i London

Havforskningsinstituttets Odd Aksel Bergstad og Tone Falkenhaug presenterte i dag Mar-Eco-prosjektet under oppsummeringen av det tiårige, verdensomspennende prosjektet Census of Marine Life.

Publisert: 04.10.2010 - Oppdatert: 12.10.2010
CoML

Et hav av ny kunnskap

2700 forskere fra 80 land har forsket på det marine livet i verdenshavene de siste ti årene, deriblant en god del av Havforskningsinstituttets eksperter. I London i dag startet oppsummeringen av prosjektet, som heter Census of Marine Life, og er et av de største vitenskapelige prosjekter noensinne.

Publisert: 01.10.2010
Trål med sild

Nesten ingen kolmulekvote og stort kutt for sild

Anbefalt kvote for kolmule reduseres fra 540 000 tonn inneværende år til under en tiendedel neste år. For norsk vårgytende sild anbefales det å kutte en halv million tonn slik at det fiskes like under en million tonn neste år. Makrellen er lyspunktet. Her anbefales det en liten økning i kvoten neste år.