Hopp til hovedteksten
tobistokt_i_nordsjoen.jpg
Tobistokt i Nordsjøen. Tobis er eit samleomgrep for fleire artar innan silfamilien. Havsil er den viktigaste kommersielle silarten i Nordsjøen.    
Utskriftsvennlig versjon

Kvoteråd for tobis og øyepål i 2011

Havforskningsinstituttet foreslår en foreløpig kvote på 60 000 tonn tobis i norsk sone i 2011. Det internasjonale råd for havforskning (ICES) kommer med sitt tobisråd i februar. For øyepål råder ICES til at det ikke åpnes for fiske i 2011. 

Tobis

Fiskeri- og kystdepartementet har fra 2011 iverksatt en eksperimentell områdebasert forvaltning av tobis i NØS. Med utgangspunkt i denne modellen foreslår Havforskningsinstituttet en foreløpig kvote på 60 000 tonn i 2011 i områdene 1a, 2a og 3a (se kart). Fisket foreslås åpnet 23. april.  Senest 5. mai skal det gis et oppdatert råd for resten av 2011 baser på nye toktdata.

ICES vil gi kvoteråd i feburar 2011 etter gjennomføring av dansk skrapetokt.  I foreliggende anbefalinger fra ICES er det kun tegnet opp ulike senarioer og status for de ulike bestandskomponentene. Fram til og med 2010 har ICES behandlet tobis i Nordsjøen som en bestand.  Fra og med 2011 vil tobis i Nordsjøen bli behandler som 7 separate bestander. På grunn av den sterke 2009-årgangen viser foreløpige prognoser for 2012 at selv uten noen rekruttering i 2010 vil det være mulig med en kvote på 210 000 tonn i 2011 i Doggerbankområdet (område 1) ca 50 000 tonn i de sørøstre deler av Nordsjøen (område 2). 

Øyepål

ICES anbefaler ikke fiske av øyepål i 2011. Det vil bli gitt er oppdatert råd i juni 2011 for andre halvår.

De siste beregninger viser at bestanden av øyepål har full reproduksjonsevne. Imidlertid var rekrutteringen i 2010 meget svak.  Samme med stor naturlig dødelighet vil dette føre til at gytebestanden vil falle under føre-var-grensa i 2012 selv ved 0 fiske i 2011. 

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis

Les kvoterådene