Hopp til hovedteksten
Kongsrudia-rolandi_imr.jpg
En helt ny snegleslekt er funnet utenfor vestkysten av Afrika. Familienavnet er Kongsrudia rolandi.
Foto: Frøydis Lygre
Utskriftsvennlig versjon

Nye arter opp fra bunnen

Langs vestkysten av Afrika er en håndfull ukjente snegler hentet opp fra bunnen og frem i lyset. Flere arter ligger på sprit og venter på navn og anerkjennelse.  
 

Av Marie Hauge

Blant annet er det snakk om de nye snegleartene Turbonilla alvheimi og Turbonilla korantengi, oppkalt etter Oddgeir Alvheim på Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid (Havforskningsinstituttet) og Kwame Koranteng fra FNs matvareorganisasjon. Oppdagelsene har skjedd i kjølvannet av det store økosystemtoktet (se ramme) som har pågått utenfor vestkysten av Afrika.

Første grundige undersøkelse

I tillegg til de nye artene er det også funnet en ny slekt av snegl, Kongsrudia rolani, i det innsamlede materialet. Trolig venter det flere oppdagelser etter hvert som resten av prøvene blir undersøkt. 

– Det er første gang det er gjennomført så omfattende bunndyr-undersøkelser i dette området. Fra før av var det bare gjort noen få ekspedisjoner med sporadiske og dårlige innsamlinger, sier Jens-Otto Krakstad fra Havforskningsinstituttet. Han har vært toktleder og hatt det administrative ansvaret for bunndyrundersøkelsene. Krakstad har også fått en snegl oppkalt etter seg.

Detektivarbeid for nye arter

Underveis i økosystemundersøkelsen ble det tatt flere hundre grabbprøver. Materialet ble delt mellom universitetet i Bergen og universitetet i Ghana.

Noen av prøvene ble identifisert allerede om bord. Det øvrige materialet ble grovsortert, lagt på sprit og sendt videre til de aktuelle universitetene. Så langt har kartleggingen resultert i 4 mastergrader her hjemme i Norge.

Det er en omfattende prosess å få godkjent nye arter. Funnene må sjekkes opp mot naturhistoriske samlinger og faglitteraturen for å sikre at det ikke allerede eksisterer beskrivelser av artene. De fire mastergradstudentene har trålt mange museer og store mengder litteratur, forteller Krakstad. 

Viktig tilstandsbeskrivelse

Turbonilla-korantengi_imr.jpg

Kwame Koranteng fra FNs matvareorganisasjon har også fått en art oppkalt etter seg: Turbonilla korantengi.

Selv om de nye funnene gav ekstra krydder til toktet, er formålet med undersøkelsene først og fremst å gi en god tilstandsbeskrivelse av de store økosystemene utenfor Vest-Afrika, forklarer Krakstad.

– Det er viktig at nøkkelartene i havet blir kartlagt og overvåket over tid. Oljevirksomhet og påvirkning fra store byer og skipstrafikk er en belastning på havområdene. Økosystemundersøkelsene kan fortelle oss hvordan de takler påvirkningen. Først når vi har på plass gode grunnlagsundersøkelser kan vi si noe sikkert om hvordan tilstanden endrer seg. 
 

GCLME:

LME: Large Marine Ecosystems er kystnære biologiske enheter som ikke tar hensyn til nasjonale grenser.  Det spesifikke biologiske miljøet gjenspeiles i dybde, vannklima, saltinnhold, dyre-, plante- og algeliv.

GCLME: Guinea Current Large Marine Ecosystem; et GEF finansiert prosjekt (Global Environmental Facilities). Helper land som grenser til Guinea Current Ecosystem å oppnå bærekraftig marin miljø-og ressursforvaltning.

Nansenprogrammet har bidratt til prosjektet med økosystemtokt. Toktene har dekket havområdet fra Liberia til Angola med unntak av ekvatorial Guinea. Hovedområdet har vært Nigeria og sørover til Angola. 

Økosystemtoktene pågikk i perioden 2005–2008. Bunndyr, plankton og fisk er undersøkt. 

Nansen-programmet driver bistandssamarbeid med utviklingsland; fortrinnsvis i Afrika.

Programmet er finansiert av Norad og har sin base i FAO og på Havforskningsinstituttet.

Forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” har vært sentralt under GCLME. Underveis har lokale forskere og personell fått opplæring i fiskeriforskning og marin datainnsamling.