Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - November

Publisert: 29.11.2010 - Oppdatert: 01.12.2010
2010-11-28_Risikogruppens_Mexicogulf_rapport-endelig_i_pdf.bmp

– Kan lære fra Deepwater Horizon-utslippet

– Risikoen for et verst-tenkelig utslipp er også til stede i våre farvann. Derfor er det viktig å se hva vi kan lære av hendelsen i Mexicogolfen, sier Erik Olsen fra Havforskningsinstituttet.  

Publisert: 26.11.2010 - Oppdatert: 15.12.2010
Lakselus

Lakselusens arvestoff er sekvensert

Arbeidet med å kartlegge lakselusens arvestoff (genom) er kommet så langt at deler av resultatene kan bli tatt i bruk i løpet av året. Da er genomet ferdig sekvensert, og kan brukes til å utvikle vaksine og nye medikamenter mot lakselus. Siden lakselusen har utviklet resistens mot kjemikaliene som brukes til avlusing i oppdrettsanleggene, er dette et viktig skritt i arbeidet med å utvikle alternative midler.

Publisert: 25.11.2010
Kongekrabbe

Todelt rådgivning for kongekrabben

Forvaltningen av kongekrabben har to formål: Den skal sikre et stabilt langtidsutbytte og hindre at kongekrabben vandrer videre vestover. Når Havforskningsinstituttet nå gir sine råd om forvaltningen av kongekrabben er det – for første gang – tatt høyde for de to målsetningene. Det er imidlertid vanskelig å oppnå begge målene samtidig, heter det fra instituttet: Spredning vestover hindres med økt beskatning. Økt beskatning gir i sin tur et mer usikkert langtidsutbytte.   

Publisert: 18.11.2010 - Oppdatert: 22.11.2010
Kjønnsmoden laks

Undersøkjer overlevinga til avkom av rømt oppdrettslaks og hybridar

Sist vinter vart det sett ut 106 000 augerogn av villaks, oppdrettslaks og krysningar mellom desse i Guddalselva i Hardanger. Målet er å sjå korleis avkom etter rømt oppdrettslaks klarar seg i naturen, og dermed få betre svar på kva langsiktig påverknad rømt oppdrettslaks har.

Publisert: 18.11.2010
Prøvetaking ved Skjerstadfjorden

Undersøker om oppdrettstorsk påvirker villtorsk

Denne uken er forskere fra Havforskningsinstituttet i Skjerstadfjorden i Nord-Norge for å samle inn prøver av torsk utenom gytetiden. I tillegg er det viktig for forskerne å knytte kontakter til lokale fiskere og nøkkelpersoner i området. Arbeidet er en del av en omfattende utredning av oppdrettstorsk sin innflytelse på villtorsk som Havforskningsinstituttet skal gjennomføre innen sommeren 2011.

Publisert: 15.11.2010 - Oppdatert: 16.11.2010
Berggylte

Foreløpig kunnskapsrapport om leppefisk

I den foreløpige rapporten Kunnskapsstatus leppefisk, utfordringer i et økende fiskeri, oppsummeres kunnskap som finnes om leppefisk, områder med kunnskapsmangel blir nevnt og tiltak som kan bidra til økt kunnskap blir foreslått. En oppdatert versjon av rapporten blir tilgjengelig før årsskiftet.

Publisert: 12.11.2010 - Oppdatert: 15.11.2010
Kokte reker

Anbefaler rekordlav rekekvote i sør og høy i nord

Etter flere år med dårlig rekruttering, anbefaler Det internasjonale råd for havforskning (ICES) at den totale kvoten for reke i Nordsjøen/Skagerrak settes til 8800 tonn i 2011 – en nedgang på 32 % sammenlignet med siste års rådgivning på 13 000 tonn. For rekebestanden i Barentshavet er situasjonen lysere. Der er bestanden på et høyt nivå, og beregninger viser at en totalfangst på opptil 60 000 tonn er bærekraftig.

Publisert: 11.11.2010 - Oppdatert: 12.11.2010
"Dr. Fridtjof Nansen"

Havforskningsinstituttet på oppdrag i Pakistan

Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid ved Havforskningsinstituttet har siden 2006 samarbeidet med Marine Fisheries Department (MFD) i Pakistan. Og 12. oktober gikk starten for et seks uker langt forskningstokt i den pakistanske delen av Det arabiske hav.

Publisert: 08.11.2010 - Oppdatert: 11.11.2010
Berggylte

Vellykka oppdrett av leppefisk

Etter fleire års arbeid har forskarar ved Havforskingsinstituttet funne ein metode for oppdrett av berggylte. Berggylta blir beiteklar i løpet av eit år etter klekking, og i dei beste gruppene har det vore svært god overleving frå egg til yngel. No er oppdretta leppefisk satt ut i ein laksemerd der den skal gjere nytte som luse-etar.

Publisert: 09.11.2010
DSCN4269.JPG

Raudlista: Friskmelder 15 artar, kritisk for ål og pigghå

For ål og pigghå er tilstanden framleis kritisk, men sett under eitt har god forvalting og betre kunnskapsgrunnlag ført til ein slankare 2010-versjon av raudlista for marin fisk.

Publisert: 04.11.2010
Overføring av sild fra not til merd

Ny not-teknologi skal redusere trengingsdødelighet

Ny forskning på not-teknologi skal gi fiskerne mulighet til å fastslå fiskens størrelse og kvalitet tidligst mulig i fangstsituasjonen. Videre skal det utvikles nye løsninger for slipping av fangst, slik at fisken utsettes for minst mulig stress og fysisk påvirkning.

Publisert: 03.11.2010
Berggylt

Bekymra for leppefisken

Til no i år er det fanga 390 tonn leppefisk. Dersom vektfordelinga på årets fangst er lik fjorårets fordeling, har heile 16 millionar leppefisk blitt fanga for å bli brukt som rensefisk i oppdrettsanlegg. Desse tala bekymrar forskarane.

Publisert: 01.11.2010 - Oppdatert: 02.11.2010
ScreenShot066.jpg

Ny teknologi skal gjøre torsketråling stuereint

Med trål som ikke berører bunnen, seleksjonssystemer som sorterer ut småfisk, direkte videooverføring fra trålen til broen og fisk som tas levende om bord i fartøyet, kan trålfisket etter torsk i framtiden både bli mer miljøvennlig og levere råstoff av bedre kvalitet.

Publisert: 04.11.2010 - Oppdatert: 05.11.2010
Sild og makrell i stim

Fisken konkurrerer om mat i Norskehavet

Ny doktorgrad: Kjell Rong Utne disputerer fredag 12. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Spatial interactions between pelagic fish in the Norwegian Sea”

Publisert: 09.12.2010 - Oppdatert: 10.12.2010
Kongsrudia-rolandi_imr.jpg

Nye arter opp fra bunnen

Langs vestkysten av Afrika er en håndfull ukjente snegler hentet opp fra bunnen og frem i lyset. Flere arter ligger på sprit og venter på navn og anerkjennelse.  
 

Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid