Hopp til hovedteksten
2010-11-28_Risikogruppens_Mexicogulf_rapport-endelig_i_pdf.bmp
I april 2010 skjedde det en ulykke på boreinnretningen Deepwater Horizon i Mexicogolfen. Ulykken skjedde ca. 41 nautiske mil fra land, og resulterte i det historisk største oljeutslippet til havs.
Utskriftsvennlig versjon

– Kan lære fra Deepwater Horizon-utslippet

– Risikoen for et verst-tenkelig utslipp er også til stede i våre farvann. Derfor er det viktig å se hva vi kan lære av hendelsen i Mexicogolfen, sier Erik Olsen fra Havforskningsinstituttet.  

Av Marie Hauge

I dag offentliggjøres rapporten ”Ulykken i Mexicogolfen – Risikogruppens vurdering”. Til sammen har 9 statlige institusjoner med over 20 fagpersoner bidratt til rapporten. Kystverket har koordinert arbeidet.

Bestilt av Styringsgruppen for Forvaltningsplanen

Risikogruppen arbeider i utgangspunktet med å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av de norske havområdene. I forbindelse med forvaltningsplanarbeidet for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, ble risikogruppen bedt om å vurdere ulykken i Mexicogolfen og den pågående opprydningsaksjonen. Det var Styringsgruppen for forvaltningsplanen for Barentshavet som ba om rapporten.

Ingen fasit

Den vel 80 sider lange rapporten omhandler ulykken og opprydningen så langt i et teknisk, juridisk og miljøfaglig perspektiv.

– Vi får ikke fasit i denne rapporten. Det vil ta mange tiår før vi kjenner konsekvensene av Deepwater Horizon-utslippet fullt ut. Rapporten bygger på det vi har av tilgjengelig informasjon per i dag, sier Erik Olsen.

Lærdom tross ulikheter

Erik Olsen, som leder olje-fisk programmet på Havforskningsinstituttet, understreker at det er store forskjeller på utslippsområdet i Mexicogolfen og Barentshavet.

– Mexicogolfen er et tropisk havområde, det betyr blant annet at havstrømmer og geologien er forskjellig fra Barentshavet. I tillegg vil det være ulike petroleumstekniske forhold som gjelder i golfen og hos oss. Hendelsen er likevel relevant for norske farvann; det vil være lærdom å hente både fra selve utslippsforløpet og hvordan det ble håndtert, sier Erik Olsen. 

Faglig uenighet

Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Direktoratet for Naturforvaltning ønsket å gå lenger i simuleringene av oljeutslipp enn det som er gjennomført i rapporten. Det største utslipp som simuleres i rapporten er på 225 000 tonn. I Mexicogolfen var utslippet på 668 500 tonn.

– Vi mener det er potensial for et enda større utslipp i Lofoten-Barentshavet, og skulle gjerne skaffet til veie mer kunnskap om mulig drift og spredning av oljen ved et slikt utslipp. Dette fikk vi ikke gehør for i resten av gruppen, sier Erik Olsen.

Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Direktoratet for Naturforvaltning anbefaler at det i forvaltningsplansammenheng jobbes videre med å finne svar på disse spørsmålene.