Hopp til hovedteksten
"Dr. Fridtjof Nansen"
"Dr. Fridtjof Nansen" i Karachi
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet på oppdrag i Pakistan

Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid ved Havforskningsinstituttet har siden 2006 samarbeidet med Marine Fisheries Department (MFD) i Pakistan. Og 12. oktober gikk starten for et seks uker langt forskningstokt i den pakistanske delen av Det arabiske hav.

Første del av toktet ble viet til en kartlegging av de pelagiske fiskeressursene, mens den siste og pågående del av toktet har fokus på bunnfisk- og rekebestandene. Det legges også ned en stor innsats for å kartlegge plankton og hydrografiske forhold i området.

Tre hovedmålsettinger

Hovedmålsetningene i prosjektet har vært å etablere vitenskaplige tokt for å kartlegge fiske- og rekeressursene i landet, øke matkvaliteten på fiskeriproduktene, og revidere og anbefale endringer i forvaltningssystemet som skal sikre et bærekraftig fiskeri.

Benthosema fibulatum

Storfangst av Benthosema fibulatum

Kvalitetstrening i Norge

Prosjektet har hatt en treg start, men i løpet av det siste året har pakistanske forskere mottatt omfattende trening innen kvalitet i marin næringsmiddelproduksjon og analysemetoder for sporing av forurensing i fiskekjøtt på henholdsvis Lofoten Fiskerfagskole og NIFES

Lyktes å få skipet til Karachi

Likevel, de siste ukers oppdrag med forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen setter de andre aktivitetene noe i skyggen. Etter en lang og intens kamp lyktes for det for FAO, MFD og Havforskningsinstituttet med økonomisk støtte fra Den Norske Ambassaden i Islamabad å hente skipet til Karachi.

Tidligere tokt gir verdifulle data

Dette er ikke første gang Havforskningsinstituttet har gjennomført tokt i Pakistan, for i 1977, 1983 og 1984 var den gamle Dr. Fridtjof Nansen på oppdrag i farvannet. En sammenligning med disse gamle toktdataene vil gi verdifull informasjon om bestandsendringene som har funnet sted over tid, og være et viktig fundament i den videre fiskerirådgivning i landet.

Ombord på Dr. Fridtjof Nansen er det norsk mannskap, to norske forskere, i tillegg til pakistanske forskere og toktleder Paul Fanning fra FAO.

Les mer:

Følg med på vår toktdagbok:
Weekly reports (Kun på engelsk)

Les mer om bakgrunnen for toktet: 
Pakistan studies