Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 20.12.2010 - Oppdatert: 06.05.2011
bilde_imr.jpg

Styrer fjorden med ferskvatn

Ved hjelp av ein kraftstasjon, eit røyr og store mengder ferskvatn er Lysefjorden omgjort til verdas mest avanserte fjordlaboratorium. Her kan forskarane studera live korleis næringssalt og algar påverkar økosystemet i fjorden. 
 

Publisert: 17.12.2010
sudan.jpg

Vurderer norsk-sudansk samarbeid

Havforskingsinstituttet har drive fiskeriretta utviklingssamarbeid med fleire land i Afrika. Fram til no har det ikkje vore noko av denne typen bistandsverksemd i Sudan. Åsmund Bjordal, som er forskingsdirektør på Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid, har nyss vore i Sudan for å diskutera om eit slikt samarbeid er aktuelt.

Publisert: 17.12.2010
Styela clava

Leter etter introduserte arter

En ny måte å hurtigkartlegge områder for introduserte arter blir prøvd ut på Havforskningsinstituttet i samarbeid med Universitetet i Bergen og Uni Research. Ved hjelp av denne metoden er det avslørt at den asiatiske sjøpungen, Styela clava, har spredd seg til Bømlo i Hordaland. Tidligere var denne sjøpungen registrert nord til Stavanger-området.

Publisert: 16.12.2010
ScreenShot066.jpg

Fikk tilslag på nytt forskningssenter

Havforskningsinstituttet får støtte til et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal utvikle teknologi for mer effektivt og miljøvennlig trål- og snurpenotfiske. Senteret får 10 millioner kroner årlig de neste åtte årene fra Norges Forskningsråd. I tillegg er instituttet partner i et lakselussenter som Universitetet i Bergen skal være vertskap for.

Publisert: 16.12.2010
Utfordringer i notfisket

Nytt samarbeid for utvikling av bærekraftig fangst

CRISP står for Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology.  Sammen med flere partnere søker Havforskningsinstituttet om delfinansiering fra Norges Forskningsråd  for opprettelse av et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon  (SFI) som skal utvikle smartere teknologi for å møte fremtidas utfordringer for en bærekraftig og levedyktig fiskeindustri.

Publisert: 13.12.2010 - Oppdatert: 14.12.2010
Lakselus paa fisk

Mye lakselus på sjøørreten i 2010, laksesmolten klarte seg bedre

Årets overvåking av lakselus viser at mye av laksesmolten kom seg ut av fjordsystemene mens det enda var lite lus. Utover juni og juli var infeksjonstrykket betydelig høyere i enkelte områder enn det vi har registrert de siste årene, noe som særlig rammer sjøørreten.

Publisert: 13.12.2010
KirkenesKART.jpg

Råder fra utslippstillatelse for Sydvaranger gruve

Det er per i dag ikke dokumentert i tilstrekkelig grad hvilken effekt Magnafloc 1707 har på miljøet. Derfor bør det ikke gis midlertidig utslippstillatelse for Magnafloc 1707 til Bøkfjordsystemet. 

Publisert: 09.12.2010 - Oppdatert: 10.12.2010
Kongsrudia-rolandi_imr.jpg

Nye arter opp fra bunnen

Langs vestkysten av Afrika er en håndfull ukjente snegler hentet opp fra bunnen og frem i lyset. Flere arter ligger på sprit og venter på navn og anerkjennelse.  
 

Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid
Publisert: 01.12.2010 - Oppdatert: 09.12.2010
Eremittkrepsen Paguridae

Arktiske bunndyr i Porsangerfjorden

Nesten 300 meter under overflaten innerst i Porsangerfjorden ligger en arktisk hemmelighet. To iskalde dypvanssbasseng, Austerbotnen og Rotensjøen, skjuler dyr som ellers bare finnes langt nord i Barentshavet. Dyresamfunnet består av minst 20 ulike bunndyr, og noen av de kan ha overlevd i bassengene helt siden siste istid.

Publisert: 03.12.2010
Utsetting av observasjonsplattform

Ny database gjør forskningsdata mer tilgjengelig

Havforskningsinstituttet overvåker og samler kontinuerlig inn store datamengder fra alle norske havområder. Gjennom en ny database – SJØMIL – ønsker vi å gjøre det lettere å få tak i noen av disse dataene. Her finner du målinger over tid for blant annet temperatur, saltholdighet, fiskeriressurser, samt tidsserier om fiskeristatus fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES ).