Hopp til hovedteksten
Illustrasjonsfoto
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Vil ha restriksjoner på alle utlyste blokker i Barentshavet

Havforskningsinstituttet mener det ikke bør åpnes for aktivitet i det hele tatt i 13 av blokkene i Barentshavet som er utlyst i 21. konsesjonsrunde, mens det for de øvrige 38 utlyste blokkene ikke bør bores i oljeførende lag fra mars og ut august.


I Norskehavet mener instituttet at 24 utlyste blokker ikke bør åpnes, mens 23 kan åpnes.

I Nordsjøen anbefales ingen av de to utlyste blokkene åpnet.

Av de 100 blokkene som er utlyst i denne konsesjonsrunden, er det mindre enn en fjerdedel som Havforskningsinstituttet mener kan åpnes uten restriksjoner.

En viktig årsak til å fraråde eller begrense oljeaktivitet er å sikre en sunn rekruttering av nye årsklasser av fiskebestandene. Instituttet fraråder derfor offshore petroleumsaktivitet i gyteområder og i gyteperioder.

Mest sårbar

”Egg- og larvestadiet er de livsstadiene hos fisk som er mest sårbare for oljeforurensing. Flere av områdene som er foreslått åpnet, ligger i utbredelsesområdet for larver av en eller flere fiskearter i perioden mars – september.

For å beskytte denne sårbare delen av livssyklusen anbefaler vi at det ikke bores i oljeførende lag i den perioden det er larver i vannet. For Barentshavet betyr dette at vi ikke anbefaler boring i oljeførende lag i perioden 1. mars – 31. august, mens for de aktuelle blokkene i Norskehavet ikke anbefaler boring i oljeførende lag fra 1. mars  - 31. juli.

I samme perioder anbefaler vi også at det ikke foretas bøyelasting med olje da dette har vist seg både i praksis (Statfjord A utslippet 12. des 2007) og i studier å medføre en forhøyet risiko”, heter det i høringsuttalelsen.