Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 31.05.2010 - Oppdatert: 30.06.2010
tobistokt_i_nordsjoen.jpg

Felles norsk-nederlandsk nordsjøplattform

– Nederland og Noreg har eit felles ansvar for å forvalta dei marine ressursane i Nordsjøen. Derfor er det viktig at vi har ei sams forståing av korleis vi haustar havområdet berekraftig, seier kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft på Havforskingsinstituttet.

Publisert: 28.05.2010 - Oppdatert: 01.06.2010
fordefjorden_560.jpg

Gruvestøv kan spreia seg i Førdefjorden

Nye data frå Førdefjorden viser at det er god vassutveksling i heile fjordsystemet. Det betyr at det er stort spreiingspotensiale for finpartikla støv dersom det vert opna for dumping av gruveavfall i fjorden. Dei nye data har også avdekt at Redalsvika er det viktigaste gytefeltet i den midtre og ytre delen av fjorden. Redalsvika ligg kloss opp til Engebøfjellet, og støv og vassig frå verksemda kan koma til å påverka gytinga til den sårbare kysttorsken i området.    
 

Publisert: 18.05.2010 - Oppdatert: 27.05.2010
skallsyke_imr.jpg

Skallsykdom påvist hos hummer

Etter alt å dømme lider en av de syke hummerne som ble innlevert til Havforskningsinstituttet i fjor høst av epizootisk skallsyke. Forskerne finner det urovekkende at sykdommen, som ikke tidligere er påvist på hummer i Norge, ser ut til å være introdusert sammen med amerikansk hummer.   
 

Publisert: 18.05.2010 - Oppdatert: 20.06.2011
juvenil_imr.jpg

Sensasjonell hybrid i hummarverda

Sidan amerikansk hummar først dukka opp i norske farvatn har forskarane lurt på om han ville kryssa seg med vår heimlege hummarart: den europeiske hummaren. No vandrar svaret rundt i tankar på Havforskingsinstituttet – ein haug med hybridar med amerikansk mor og europeisk far. 
 

Publisert: 12.05.2010 - Oppdatert: 18.05.2010
Tobis

Åpner for tobisfiske

Etter å ha undersøkt alle viktige norske tobisfelter i Nordsjøen i mai, anbefaler Havforskningsinstituttet en kvote på 30.000 tonn tobis inneværende år.

Publisert: 12.05.2010
Cape-Town-med-lossing-av-dagens-fangst.jpg

Marint miljøforskningssenter i Cape Town

To markante personligheter og vinnere av Nobels fredspris gir navn til et marint miljøforskningssenter i Cape Town. Avtalen om ”Nansen-Tutu Marine Environment Research Centre” blir signert 20. mai.
 

Publisert: 10.05.2010
Fjord

Underlig om Havforskningsinstituttet

Mattilsynet har besluttet at Havforskningsinstituttet skal overta overvåkingen av lakselus. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har ledet arbeidet til nå. Flere har kommentert Mattilsynets beslutning. Det er med beklagelse vi konstaterer at de som uttaler seg mangler kunnskap om Havforskningsinstituttet.

Publisert: 10.05.2010
avtale_indonesia.jpg

Eksporterer kunnskap om akvakultur og fiskeri

Indonesia tar sikte på å bli verdens ledende oppdrettsnasjon innen 2050. Et ferskt samarbeidsprosjekt gjør Norge til en viktig leverandør av forskning og kompetanse på Indonesias vei frem mot målet. Også norsk kunnskap om fiskeriforvaltning skal komme landet til gode.   
 

Publisert: 07.05.2010
Lakselus

Storsatsing på lakselus-forskning

De neste fire årene skal det brukes mellom 40 og 50 millioner kroner på lakselusforskning. Et tverrfaglig, firetrinns samarbeidsprosjekt vil skaffe ny, viktig kunnskap om spredning, genetikk, resistens og vaksine.
 

Publisert: 06.05.2010
Illustrasjonsfoto

Vil ha restriksjoner på alle utlyste blokker i Barentshavet

Havforskningsinstituttet mener det ikke bør åpnes for aktivitet i det hele tatt i 13 av blokkene i Barentshavet som er utlyst i 21. konsesjonsrunde, mens det for de øvrige 38 utlyste blokkene ikke bør bores i oljeførende lag fra mars og ut august.

Publisert: 04.05.2010
Salma_imr.jpg

Nybygd oppdrettsbåt til Matre

I april 2010 la nybygde ”Salma” til kai ved Forskingsstasjonen Matre. ”Salma” er ein oppdrettsbåt som hovudsakleg skal brukast under arbeid på sjøanlegget i Matre. Båten kan òg nyttast til anna feltarbeid.

Publisert: 07.05.2010 - Oppdatert: 12.05.2010
Håkon Mosby

Ekkolodd kan følge oljeutslipp på dypet

Olje- og gassutslipp på nesten 1000 meters dyp kan lett følges ved hjelp av ekkolodd, viser forsøk Havforskningsinstituttet har gjennomført. Hvor mye skade slike oljeutslipp gjør på livet i dyphavet, er forskerne usikre på.

Publisert: 12.05.2010 - Oppdatert: 18.05.2010
trawl_waste2vb.jpg

Tråler plastavfall utenfor Vest-Afrika

Forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” er på tokt utenfor Ghana for å undersøke livet i kontinentalskråningen og i dyphavet utenfor. Forskerne har funnet mange nye arter som ikke har vært registrert i disse farvannene tidligere, men de har også funnet mye menneskelig avfall helt ned på 1000 meters dyp.